Περιγραφή: Εκδόσεις ιατρικής

Περιγραφή: Δωρεάν εκδόσεις ιατρικής

Αρχική σελίδα του περιοδικού C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποβολή εργασιών

Κανονισμός

Συντακτική επιτροπή

Επικοινωνία

Επιστημονικά άρθρα

Κριτική των δημοσιευμάτων

 

Περιγραφή: Έκδοση περιοδικών ιατρικής

Περιγραφή: C:\vipapharm\public_html\public_html\greek\free-online-journals\medical\linep5.gif

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το περιοδικό "C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ" είναι επίσημο επιστημονικό περιοδικό του εκδοτικού οίκου "VIPAPHARM" και ως σκοπό έχει τη συμβολή στη συνεχιζόμενη επιστημονική εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής έρευνας, τεχνολογίας και επιστήμης, και γενικότερα του ιατρικού επαγγέλματος.

Βασικές αρχές του περιοδικού μας είναι :

  1. να προσφέρεται στους ερευνητές- συγγραφείς η δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους λεπτομερώς, ώστε να μπορούν οι αναγνώστες να εκτιμήσουν την πραγματική αξία της εργασίας τους. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την έκταση του κειμένου των υποβαλλόμενων ερευνητικών εργασιών, ούτε για τον αριθμό των παραπομπών της βιβλιογραφίας.
  2. να προσφέρεται στον κάθε επιστήμονα, καθώς και στον κάθε πολίτη η δυνατότητα να έχει πρόσβαση ατελώς στην γνώση, και να μπορεί να διατυπώσει ελεύθερα τις απορίες, τις ερωτήσεις την γνώμη και την κρίση του για οποιοδήποτε επιστημονικό δημοσίευμα και να μπορεί να συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση σχετική με το δημοσίευμα. Για κάθε ένα από τα δημοσιεύματά μας δημιουργείται ειδική ιστοσελίδα με τίτλο "κριτική" στην οποία κάθε αναγνώστης μπορεί να διατυπώσει την κριτική, την γνώμη, τις απορίες, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις του και επίσης δύναται να συμμετέχει σε ανοικτή και δημόσια συζήτηση σχετική με το δημοσίευμα. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί ο συγγραφέας να απαντά σε ερωτήσεις και να υποστηρίξει τις θέσεις του. Πιστεύουμε ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο ένα επιστημονικό δημοσίευμα μπορεί να καταξιωθεί και να θεωρηθεί άξιο και κορυφαίο στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς υπόκειται σε εκτενή δημόσια και σκληρή κρίση που όμοιά της δεν υπάρχει σήμερα πουθενά.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στο Περιοδικό δημοσιεύονται, στην Ελληνική ή στην Αγγλική, άρθρα των παρακάτω κατηγοριών:

1. Ερευνητικές εργασίες. Πρωτοδημοσιευόμενες κλινικές, πειραματικές και θεωρητικές μελέτες. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την έκταση του κειμένου των υποβαλλόμενων ερευνητικών εργασιών, ούτε για τον αριθμό των παραπομπών της βιβλιογραφίας.

2. Ανασκοπήσεις. Συνθετική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα. Προτιμώνται οι ανασκοπήσεις που πραγματεύονται ευρύτερου ενδιαφέροντος επιστημονικά θέματα, καθώς και εκείνες που παρουσιάζουν συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των ίδιων των συγγραφέων τους. . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την έκταση του κειμένου των υποβαλλόμενων ερευνητικών εργασιών, ούτε για τον αριθμό των παραπομπών της βιβλιογραφίας.

Κατόπιν συνεννοήσεως με τον διευθυντή σύνταξης δημοσιεύονται προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων σε ειδική στήλη.

Ό,τι δημοσιεύεται στα περιοδικά C.V.P. του εκδοτικού οίκου "VIPAPHARM" δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς γραπτή άδεια του Διευθυντή Σύνταξης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, αποστέλλονται, σε τρία πλήρη αντίγραφα, στη διεύθυνση:

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "VIPAPHARM"

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Πλαστήρα 30 & Ιοκάστης 65,

Ν. Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 72,

Αθήνα, Ελλάδα.

E-mail address: Secretary-C.V.P.medical@Scientific-Journal-Articles.org

Μαζί με τα υποβαλλόμενα άρθρα αποστέλλεται το Συνοδευτικό έντυπο υποβολής εργασίας.

Κατά την παραλαβή τους, οι υποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με αριθμό που κοινοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται στο εξής σε κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. Η καθυστέρηση των συγγραφέων πέραν των έξι μηνών να επιστρέψουν τις διορθωμένες εργασίες τους, συνεπάγεται την εκ νέου υποβολή τους (νέος αριθμός εργασίας).

Υποβολή των εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή

Η υποβολή των εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή είναι απολύτως απαραίτητη, καθ' ότι επιταχύνει τη δημοσίευσή τους στο περιοδικό στο Internet. Στείλτε σε δισκέτα το άρθρο σας, ακολουθώντας πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Περιοδικό, όσον αφορά τη σύνταξη των εργασιών, ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (βλ. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, N Engl J Med 1991; 324:424-428 ή Ιατρική Εταιρεία Αθηνών: Η ιατρική εργασία και πώς γράφεται. Κλινικό Φροντιστήριο 1984).

Τα άρθρα υποβάλλονται δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, στη μια όψη του φύλλου, σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 (21 x 29,7 cm) και με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm. Τα ελληνικά κείμενα γράφονται στο μονοτονικό σύστημα και, κατά προτίμηση, στη δημοτική. Η Σύνταξη μπορεί να επιφέρει φραστικές διορθώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη γλωσσική ομοιομορφία των εργασιών. Από ιδιαίτερη σελίδα αρχίζουν τα εξής τμήματα των εργασιών: η σελίδα τίτλου, η ελληνική περίληψη, το κυρίως κείμενο, οι ευχαριστίες, η αγγλική περίληψη, η βιβλιογραφία, καθένας από τους πίνακες, καθεμιά από τις εικόνες και οι λεζάντες των εικόνων. Όλες οι σελίδες αριθμούνται, με ένδειξη που αναγράφεται στην άνω δεξιά γωνία τους, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου.

1. Σελίδα τίτλου. Αποτελεί υποχρεωτικά την πρώτη σελίδα όλων ανεξαιρέτως των άρθρων που υποβάλλονται στο Περιοδικό και περιλαμβάνει:

i. Τον τίτλο του άρθρου, που πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λέξεις. Δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων ή φράσεων στον τίτλο. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση διεθνώς παραδεκτών συμβολισμών.

ii. Τα ονόματα των συγγραφέων (επώνυμο και αρχικό μικρού ονόματος).

iii. Το όνομα του ιδρύματος ή του εργαστηρίου, από το οποίο προέρχεται η εργασία. Αν πρόκειται για περισσότερα του ενός, σημειώνεται, με αριθμητικές ενδείξεις, σε ποιο από αυτά ανήκει κάθε συγγραφέας.

iv. 2-5 λέξεις-κλειδιά. Αντιπροσωπεύουν διεθνείς όρους λεξικογράφησης του Index Medicus και την απόδοσή τους στα Ελληνικά, όπως έχει γίνει από το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas - Βιοϊατρική Ορολογία).

v. Την ακριβή διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου για την αλληλογραφία με το Περιοδικό συγγραφέα.

vi. Βραχύ τίτλο (μέχρι 40 γράμματα).

vii. Πηγές που πιθανόν ενίσχυσαν την πραγματοποίηση της εργασίας.

Από τα παραπάνω στοιχεία της σελίδας τίτλου, τα 5 πρώτα γράφονται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο, ενώ τα δύο τελευταία γράφονται μόνο στη γλώσσα του άρθρου.

2. Περίληψη. Οι ανασκοπήσεις και οι ερευνητικές εργασίες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένες, συνοδεύονται από ελληνική και από αγγλική περίληψη, εκτάσεως το λιγότερο 250 λέξεων και το περισσότερο 400 λέξεων. Ειδικά οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών χωρίζονται σε τέσσερις παραγράφους, καθεμιά από τις οποίες φέρει κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στην περίληψη. Η Σύνταξη επιμένει στην ποιότητα των αγγλικών ιδίως περιλήψεων, επειδή αποτελούν σημαντικό κριτήριο αποδοχής του Περιοδικού στους διεθνείς καταλόγους περιοδικών.

3. Κυρίως κείμενο. Οι ανασκοπήσεις και τα άρθρα Συνεχιζόμενης Επιστημονικής Εκπαίδευσης κεφαλαιοποιούνται. Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαιά τους αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Η αρίθμηση των υποκεφαλαίων περιλαμβάνει και τον αριθμό του κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου, στο οποίο ανήκουν, π.χ. 1.1., 1.2. ή 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. κ.ο.κ. Του κυρίως κειμένου των Άρθρων Συνεχιζόμενης Επιστημονικής Εκπαίδευσης προηγείται, σε ξεχωριστή σελίδα, πίνακας περιεχομένων.

Οι ερευνητικές εργασίες χωρίζονται, κατά κανόνα, στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα και (δ) Συζήτηση.

Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χωρίζονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περιπτώσεων και (γ) Σχόλιο. Οι βραχείες δημοσιεύσεις χωρίζονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος και (γ) Αποτελέσματα και συζήτηση.

Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο. Η επεξήγηση αυτή των συντμήσεων στο κείμενο είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν η ίδια επεξήγηση έχει γίνει στην περίληψη. Αντίθετα, οι συμβολισμοί που έχουν προταθεί από διεθνείς οργανισμούς, δεν χρειάζονται επεξήγηση (π.χ. γράφεται "IgG" και όχι "ανοσοσφαιρίνη G", "C3" και όχι "τρίτος παράγοντας του συμπληρώματος"). Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων στη χρησιμοποίηση των πλέον προσφάτως διεθνώς προταθέντων όρων και συμβολισμών (π.χ. τα βακτήρια γράφονται με τη λατινική τους ονομασία και πλάγιους χαρακτήρες), καθώς και των επισήμων αποδόσεών τους στα Ελληνικά (π.χ. "ιστιοκυττάρωση" και όχι "ιστιοκύτωση"). Η παράθεση αυτούσιων ξενόγλωσσων όρων και, πολύ περισσότερο, λέξεων, μέσα στο κείμενο, πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους (π.χ. "shock"). Ομοίως, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η φωνητική απόδοσή τους στα Ελληνικά (π.χ. "σοκ"). Αντίθετα, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραδεκτή ελληνική απόδοση, ο ξενόγλωσσος όρος πρέπει να παρατίθεται αυτούσιος, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση της ελληνικής απόδοσής του από τον συγγραφέα, στο κείμενο. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς τους και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους ή συντμήσεις. Για παράδειγμα, γράφεται "min" και όχι "λεπτό", "κύτταρα/μL" και όχι "κύτταρα κ.κ.χ.". Συνιστάται, τέλος, η αποφυγή της χρήσης του πρώτου προσώπου των ρημάτων. Σε περιπτώσεις ερευνών, που αφορούν ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους.

4. Ευχαριστίες. Απευθύνονται μόνο προς άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας ή στη συγγραφή του άρθρου.

5. Βιβλιογραφικές παραπομπές. Ακολουθείται το Διεθνές Πρότυπο Σύνταξης Ιατρικών Άρθρων (σύστημα Vancouver). Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά εμφάνισής τους. Με την ίδια σειρά και τον ίδιο αριθμό αναφέρονται και στο βιβλιογραφικό κατάλογο, ο οποίος περιέχει όλες τις παραπομπές του κειμένου και μόνο αυτές. Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Στα ελληνικά άρθρα, αν οι συγγραφείς αυτοί είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται "και", ενώ, αν είναι περισσότεροι, αναγράφεται το επώνυμο του πρώτου ακολουθούμενο από τη συντομογραφία "et al", όταν πρόκειται για ξένους, και από τη συντομογραφία "και συν", όταν είναι Έλληνες. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο, για κάθε παραπομπή αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία, με την εξής σειρά: Τα επώνυμα και τα αρχικόνυμα (χωρίς τελείες μεταξύ τους) των συγγραφέων (μέχρι έξι, χωρίς "and" ή "και" πριν από τον τελευταίο. αν είναι περισσότεροι, αναφέρονται οι έξι πρώτοι και ακολουθεί "et al" ή "και συν"), ο τίτλος του άρθρου, η επίσημη (Index Medicus) συντομογραφία του ονόματος του περιοδικού (χωρίς τελείες), το έτος έκδοσης, ο αριθμός τόμου (δεν αναγράφεται ο αριθμός τεύχους, αλλά μόνο ο αριθμός συμπληρώματος -supplement- αν πρόκειται για τέτοιο), η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. (Τα ονόματα περιοδικών που δεν περιέχονται στο Index Medicus, αναγράφονται ως έχουν.) Π.χ., Rapaport J, Antam M, Charmostiz C, Brooks JG: Defective high density lipoprotein composition in patients on chronic hemodialysis. N Engl J Med 1978, 229:1326-1331. Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων αναφέρεται "Anonymous" ή "Ανώνυμος". Αν η παραπομπή αναφέρεται σε περίληψη εργασίας που ανακοινώθηκε σε συνέδριο, μετά τον τίτλο της, αναγράφεται συντομογραφικά το όνομα του συνεδρίου, η πόλη διεξαγωγής, το έτος (όχι η ακριβής ημερομηνία) και η αντίστοιχη σελίδα ή ο αριθμός της περίληψης στον τόμο των περιλήψεων (δηλαδή, "Book of Abstracts, p. 23" ή "Τόμος Περιλήψεων, σελ. 54" ή "Abstract R245" ή "Περίληψη 87"). Όταν πρόκειται για σύγγραμμα ή μονογραφία, αναφέρονται, με την ακόλουθη σειρά, το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν έχουν γίνει περισσότερες από μια), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος έκδοσης και οι σελίδες της αναφοράς. Π.χ., Nunn JF: Applied Physiology. 2nd ed, McGraw Hill, New York, 1977:50-65. Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου, αναφέρονται επιπροσθέτως, μετά τα ονόματα των συγγραφέων και τον τίτλο του κεφαλαίου, τα ονόματα του επιμελητού ή των επιμελητών σύνταξης (editors) και ο τίτλος του βιβλίου. Π.χ., Massy SG, Klein KL: Effects of bile duct ligation on renal function. In: Epstein M (ed) The Kidney in Liver Disease. Elsevier, New York, 1978:58-82. Μη δημοσιευμένες εργασίες και προσωπικές επικοινωνίες δεν χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφικές παραπομπές. Αντίθετα, μπορούν να αναφέρονται σε παρένθεση, στο αντίστοιχο σημείο του κειμένου, μαζί με το όνομα του συγγραφέα (π.χ., "Rapaport et al, αδημοσίευτα αποτελέσματα" ή "Ormerond, προσωπική επικοινωνία"). Άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται "in press" ή "υπό δημοσίευση" και τα άρθρα συναποστέλλονται, κατά την υποβολή, για να ληφθούν υπόψη των κριτών.

6. Εικόνες. Όλες οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχήματα κ.λ.π. φέρονται στις εργασίες ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμένου που αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Αποστέλλονται τρεις σειρές πρωτοτύπων εικόνων του άρθρου συσκευασμένες έτσι, ώστε να μη κινδυνεύουν να καταστραφούν κατά τη μεταφορά. Στο πίσω μέρος κάθε πρωτότυπης εικόνας αναγράφεται, σε αυτοκόλλητο, το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου και ο αριθμός της και σημειώνεται το άνω μέρος της. Η ποιότητα των πρωτοτύπων πρέπει να είναι κατάλληλη για την άμεση φωτογραφική αναπαραγωγή και εκτύπωσή τους, σύμφωνα με τη γενική αισθητική του Περιοδικού. Προκειμένου να αποφεύγονται σμικρύνσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους, οι εικόνες συνιστάται να έχουν μέγεθος ανάλογο των στηλών του Περιοδικού. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν λεζάντες που να περιέχουν βραχύ τίτλο και τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Οι λεζάντες να τίθονται στο κάτω μέρος της εικόνας . Επίσης οι λεζάντες των εικόνων γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα του άρθρου υπό μορφή περιεχομένων. Όταν πρόκειται για φωτογραφίες ασθενών, πρέπει να είναι τέτοιες που να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται να συναποστέλλεται έγγραφη έγκριση του ασθενούς για δημοσίευση της φωτογραφίας.

Επίσης οι εικόνες μπορούν να αποσταλούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το κείμενο της υποβαλλόμενης εργασίας. Η αποστολή των εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή είναι επιβεβλημένη. Στην ηλεκτρονική μορφή, οι εικόνες επιβάλλεται να παρεμβάλλονται στο κείμενο της εργασίας στο σημείο εκείνο όπου γίνεται αναφορά σε αυτές.

 7. Πίνακες. Ο αριθμός των πινάκων πρέπει να περιορίζεται στους απαραίτητους. Τα αποτελέσματα της εργασίας που περιέχονται σε πίνακες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται στο κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων ούτε να δίνονται σε εικόνες και το αντίθετο. Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου που αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σύμφωνα με το λογισμικό πρόγραμμα <<word>> της εταιρείας Microsoft. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος του αντίστοιχου πίνακα. Κάθε στήλη και γραμμή φέρει σύντομο επεξηγηματικό τίτλο. Η χρήση συντετμημένων λέξεων πρέπει να αποφεύγεται και οι τυχόν επεξηγήσεις να αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Η αποστολή των πινάκων σε ηλεκτρονική μορφή είναι επιβεβλημένη. Στην ηλεκτρονική μορφή οι πίνακες επιβάλλεται να παρεμβάλλονται στο κείμενο της εργασίας στο σημείο εκείνο όπου γίνεται αναφορά σε αυτές ή να παρατίθονται στο τέλος του άρθρου.

8. Νέου τύπου τεχνολογικά προϊόντα (video κ.λ.π.). Ενθαρρύνουμε τους συγγραφείς να προσθέτουν στην εργασία τους κάθε είδους τεχνολογικά προϊόντα, όπως video, animated images κ.λ.π..

Επίσης ο εκδοτικός οίκος "VIPAPHARM" διαθέτει ειδικό τμήμα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και να κατασκευάσει <<νέου τύπου τεχνολογικά προϊόντα>> κατόπιν παραγγελίας των συγγραφέων. Το κόστος δημιουργίας και κατασκευής αυτών των <<νέου τύπου τεχνολογικών προϊόντων>> επιβαρύνουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συντάκτη του περιοδικού.

9. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/των υπεύθυνου/ων της εργασίας/έρευνας εκτάσεως το λιγότερο 250 λέξεων και το περισσότερο 400 λέξεων. 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

Διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων από τους συγγραφείς γίνεται μόνο μια φορά, χωρίς να επιτρέπονται, σ’ αυτή τη φάση, εκτεταμένες αλλαγές των άρθρων.

Το υλικό των άρθρων που υποβάλλονται προς έγκριση, δεν επιστρέφεται στους συγγραφείς (άσχετα με το αν εγκριθούν ή όχι).

 

ΑΝΑΤΥΠΑ

Η παραγγελία ανατύπων (εκτύπωση του συγκεκριμένου δημοσιεύματος και αποστολή του στον συγγραφέα) γίνεται με απευθείας συνεννόηση του συγγραφέα με τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού και το κόστος τους βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συγγραφέα.

 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ο συγγραφέας της εργασίας, της οποίας η δημοσίευση έχει εγκριθεί, υποχρεούται να καταβάλει στο περιοδικό τα έξοδα δημοσίευσης της εργασίας του εντός 7 ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεως σε αυτόν της εγκρίσεως της δημοσίευσης της εργασίας του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του αντιτίμου απορρίπτεται η δημοσίευση της υποβληθείσας εργασίας.

Μετά την καταβολή από τον συγγραφέα στο περιοδικό των εξόδων δημοσίευσης, το περιοδικό θα δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες του την εργασία εντός των προσεχών 30 ημερών, και θα αποστείλει στον συγγραφέα απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και επίσημο πιστοποιητικό δημοσίευσης της εν λόγω εργασίας. Το επίσημο πιστοποιητικό δημοσίευσης αναφέρει το όνομα του περιοδικού, την ημερομηνία δημοσίευσης της εργασίας, τον τίτλο-θέμα της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα και το ότι πέρασε με επιτυχία την διαδικασία της κρίσεως στην οποία υποβλήθηκε η εργασία από το περιοδικό. Σκοπός του επίσημου πιστοποιητικού δημοσίευσης είναι η πιστοποίηση ότι η εν λόγω εργασία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον συγγραφέα σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, με την χρήση επιστημονικά ορθής μεθοδολογίας και ότι κατέληξε σε ορθά και χρήσιμα για την κοινωνία και την επιστήμη συμπεράσματα.

 Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή Σύνταξης, μπορεί η εργασία σας να δημοσιευθεί εντελώς δωρεάν, εφ’ όσον εκπληρώνει ειδικούς όρους. Μπορείτε να αποστείλετε μια περίληψη της εργασίας σας στον Διευθυντή Σύνταξης, προκειμένου να αποφανθεί αν μπορεί η εργασία σας να δημοσιευθεί δωρεάν.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 

Αριθμός λέξεων του συνολικού κειμένου της δημοσίευσης

<30.000

>30.000

Επιστημονικές έρευνες

50 Î

Συνεννόηση με τον διευθυντή σύνταξης

Ανασκοπήσεις

50 Î

Συνεννόηση με τον διευθυντή σύνταξης

 

 Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή Σύνταξης, μπορεί η εργασία σας να δημοσιευθεί εντελώς δωρεάν, εφ’ όσον εκπληρώνει ειδικούς όρους. Μπορείτε να αποστείλετε μια περίληψη της εργασίας σας στον Διευθυντή Σύνταξης, προκειμένου να αποφανθεί αν μπορεί η εργασία σας να δημοσιευθεί δωρεάν.

 

ΚΡΙΤΕΣ

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού, για την κρίση των υποβαλλομένων προς δημοσίευση εργασιών, έχει συγκροτήσει Κριτική Επιτροπή από επιστήμονες και η οποία δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να ζητεί τη βοήθεια και ειδικότερων, για τα αντίστοιχα θέματα, επιστημόνων απ' όλο τον κόσμο.

Τα ονόματα των μελών της Συντακτικής Επιτροπής καθώς και της Κριτικής Επιτροπής του περιοδικού μας δεν δημοσιοποιούνται α) για να διαφυλάξουμε την αντικειμενικότητα της κρίσης των κριτών, καθότι οι εργασίες κρίνονται δίχως να γνωρίζουν οι κριτές, ποιοι είναι οι κρινόμενοι συγγραφείς-ερευνητές, και αντιστρόφως δίχως οι κρινόμενοι να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κριτές, και β) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο εκδοτικός οίκος "VIPAPHARM" διαθέτει ειδικό τμήμα που παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τους συγγραφείς. Η τεχνική υποστήριξη αφορά όλα τα στάδια από την δακτυλογράφηση ή την μετάφραση κειμένων μέχρι και την δημιουργία κινούμενων εικόνων (animated images), video, ήχων και παντός τύπου <<νέων τεχνολογικών προϊόντων>>, τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν στο internet. Το κόστος της τεχνικής υποστήριξης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς και το ύψος του εξαρτάται από το είδος της τεχνικής υποστήριξης που θα ζητήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον συντάκτη του περιοδικού.

 

Περιγραφή: C:\vipapharm\public_html\public_html\greek\free-online-journals\medical\linep5.gif

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Περιγραφή: Εκδόσεις ηλεκτρονικών περιοδικών

Περιγραφή: C:\vipapharm\public_html\public_html\greek\free-online-journals\medical\linep5.gif

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd