Εκδόσεις ιατρικής

Δωρεάν εκδόσεις ιατρικής

Αρχική σελίδα του περιοδικού C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποβολή εργασιών

Κανονισμός

Συντακτική επιτροπή

Επικοινωνία

Επιστημονικά άρθρα

Κριτική των δημοσιευμάτων

 

Έκδοση περιοδικών ιατρικής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

Βίκτωρ Γ. Παπαγιαννόπουλος,

Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
C.Editor-C.V.P.medical@Scientific-Journal-Articles.org

 

Μέλη συντακτικής επιτροπής

·        Γ.…….... Α…… (κωδ. Ι002)

·        Γ……….. Δ....... (κωδ. Ι003)

 

Κριτές

·        Π,,,,,,,,,,,,,,,,,, Β…. (κωδ. Ι123)

·        Γ.…….... Α……    (κωδ. Ι002)

·        Θ…….. Κ……….. (κωδ. Ι221)

·        Κ…….. Η….          (κωδ. Ι242)

·        Γ……… Δ……..    (κωδ. Ι265)

·        Κ………. Ι…..        (κωδ. Ι255)

καθώς και άλλα μέλη με τα οποία συνεργαζόμαστε περιστασιακά.

 

Τα ονόματα των μελών της Συντακτικής Επιτροπής, καθώς και της Κριτικής Επιτροπής του περιοδικού μας δεν δημοσιοποιούνται α) για να διαφυλάξουμε την αντικειμενικότητα της κρίσης των κριτών, καθότι οι εργασίες κρίνονται δίχως να γνωρίζουν οι κριτές, ποιοι είναι οι κρινόμενοι συγγραφείς-ερευνητές, και αντιστρόφως δίχως οι κρινόμενοι να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κριτές, και β) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το περιοδικό μας λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και μην συγκρίνετε τον τρόπο λειτουργίας του με εκείνων των περιοδικών που εκδίδονται σε άλλες χώρες στις οποίες ισχύει άλλη νομοθεσία.

Η κριτική επιτροπή δηλ. οι κριτές, για την αξιολόγηση της εργασίας χρησιμοποιούν το φύλλο κρίσης το οποίο είναι καλό να συμβουλεύονται  οι συγγραφείς πριν την υποβολή της εργασίας τους.

Εκδοτικός Οίκος VIPAPHARM
Publisher@VIPAPHARM.com & viclitinus@gmail.com

Γραμματεία "CVP ΙΑΤΡΙΚΗΣ"
Secretary's office (C.V.P.medical@Scientific-Journal-Articles.org )

Επιμέλεια κειμένων
Digital Design & Creation M. A. (ddcma@otenet.gr )

Συντήρηση ηλεκτρονικών σελίδων
Εκδοτικός οίκος “VIPAPHARM

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Δωρεάν έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών