Εκδόσεις φαρμακοοικονομίας

Δωρεάν εκδόσεις φαρμακοοικονομίας

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα-ερευνητή Δρ. Παπαγιαννόπουλου Βίκτωρος του Γεωργίου

Κριτικές του άρθρου


Έκδοση περιοδικών φαρμακοοικονομίας

"ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ"

Δρ. Βίκτωρος Γ. Παπαγιαννόπουλου

Φαρμακοποιού-Παιδαγωγού

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Θ. Παπαϊωάννου, τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Υφαντόπουλο, την καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Αικατερίνη Χαρβάλα, τον καθηγητή της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο – Κων/νο Κατσιλάμπρο, τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Μιχάλη Ράλλη, την επίκουρο καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Σοφία Κυρούδη, τον καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Παναγιώτη Μαχαίρα και την επίκουρο καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Μοίρα Συμιλλίδου για τη ηθική συμπαράστασή τους κατά την εκπόνηση της παρούσης έρευνας.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη βοήθεια, την αμέριστη συμπαράσταση και την ηθική στήριξη που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσης έρευνας.

Ευχαριστώ τον Φαρμακοποιό και Δήμαρχο Ίλιου κ. Βασίλη Κουκουβίνο, το διαβητολόγο-ιατρό και αντιδήμαρχο Ίλιου κ. Τιμόθεο Σακελλαρίου, το δικηγόρο και Δήμαρχο Ζωγράφου κ. Ιωάννη Καζάκο και την αντιδήμαρχο Ζωγράφου και πρόεδρο των Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Ζωγράφου κ. Τόνια Καλύβα που μου επέτρεψαν να επισκεφτώ τα Κ.Α.Π.Η. των Δήμων τους και έδωσαν εντολή στο προσωπικό των Κ.Α.Π.Η. να μου παρέχουν κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια στην εύρεση διαβητικών τύπου ΙΙ στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.. Δίχως αυτή τη βοήθειά τους η παρούσα έρευνα δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό όλων των Κ.Α.Π.Η. των Δήμων Ίλιου, Ζωγράφου και Ηλιουπόλεως για τη βοήθειά τους να με φέρουν σε επαφή με διαβητικούς τύπου II.

Ευχαριστώ επίσης την πρόεδρο της ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη κ. Κατερίνα Κουλουρίδου για την ηθική συμπαράστασή της.

Ευχαριστώ τους διαβητικούς που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας αυτής και δέχθηκαν να συνεργαστούν μαζί μου.

Ευχαριστώ τέλος όλους τους πελάτες του Φαρμακείου μου για τη συμπαράστασή τους που παρόλο που υπήρξαν στιγμές που υπέστησαν ταλαιπωρία στην εξυπηρέτησή τους, λόγω της εκπόνησης της παρούσης έρευνας, αυτοί συνέχισαν να με προτιμούν και να με θεωρούν τον προσωπικό τους Φαρμακοποιό.

 

Εισαγωγή:

Ο σακχαρώδης διαβήτης ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και επιφέρει ένα χρηματικό κόστος που βαρύνει τόσο την πολιτεία, όσο και τους πάσχόντες.

Σε αναζήτηση στην Ελληνική και παγκόσμια βιβλιογραφία για έρευνες ή μελέτες σχετικές με την εκτίμηση του χρηματικού κόστους θεραπείας του διαβήτη που βαρύνει τους πάσχοντες δεν ευρέθηκε καμμία. Οι περισσότερες έρευνες ασχολούνται με το κόστος του διαβήτη το οποίο βαρύνει το κράτος ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Σκοπός:

Σκοπός της έρευνας μου ήταν μεταξύ άλλων η εκτίμηση του κοινωνικού κόστους του διαβήτη τύπου ΙΙ το οποίο βαρύνει τους διαβητικούς.

 

Μεθοδολογία της έρευνας:

Δείγμα: Αρχικά απευθύνθηκα σε 327 διαβητικούς τύπου ΙΙ από τους οποίους μόνο οι 101 δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα. Το δείγμα αποτέλεσαν 101 διαβητικοί ασθενείς με διάγνωση διαβήτη τύπου ΙΙ. Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνονται 100 ερωτώμενοι γιατί ένα ερωτηματολόγιο εξαιρέθηκε λόγω ελλιπών στοιχείων. Μετά την εξαίρεση του ενός ερωτηματολογίου υπήρξε ίση αναλογία ανδρών και γυναικών. Η έρευνα έλαβε χώρα μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 30ης Ιουλίου 2000.

Κατά το χρόνο της έρευνας οι διαβητικοί ακολουθούσαν θεραπευτική αγωγή είτε μόνο με δίαιτα, είτε με φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα, είτε με ινσουλίνη, είτε με κάποιο συνδυασμό των ανωτέρω.


Το δείγμα αποτέλεσαν (101) άτομα που ήταν πελάτες Φαρμακείου (31) μεσαίας κοινωνικο-οικονομική περιοχής και άτομα-μέλη Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) (70) μεσαίας και κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής.

Η ηλικία των διαβητικών κυμάνθηκε κατά μέσο όρο 71,8 ± 7,8 χρόνια (διάστημα 52-92 ετών). Το 76 % των διαβητικών ήταν κατωτέρου μορφωτικού επιπέδου, το 13% μέσου μορφωτικού επιπέδου, το 7% ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και το 4% ανώτατου μορφωτικού επιπέδου. Οι 98 διαβητικοί ήταν συνταξιούχοι ή νοικοκυρές.

Από τους 100 διαβητικούς οι 65 διαβητικοί ήταν ασφαλισμένοι στο ασφαλιστικό ταμείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οι 9 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι 3 στο Ταμείο Ασφάλισης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος-Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ), ένας στο ταμείο τραπεζών, οι 4 σε Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ω.), οι 9 στο ταμείο του Δημοσίου, ένας σε ιδιωτική ασφάλιση και 8 σε άλλα μικρότερα ασφαλιστικά ταμεία. Από τους 100 οι 66 ήταν άμεσα ασφαλισμένοι και οι 19 έμμεσα ασφαλισμένοι.

Το 14% των διαβητικών είχε καθαρό μηνιαίο εισόδημα 0-100.000 δρχ, το 61% είχε 100.001-200.000 δρχ., το 23% είχε 200.001-400.000 δρχ. και το 2% είχε άνω των 400.001 δρχ..

Το 10% των διαβητικών πάσχουν από τον διαβήτη 20-35 χρόνια, το 37% 10-19 χρόνια, το 27% 5-9 χρόνια, το 23% 2-4 χρόνια και το 3% 6μήνες-1χρόνο.

 

Τρόπος επιλογής του δείγματος

Προσπαθήσαμε το δείγμα να είναι τυχαίο και αντιπροσωπευτικού του γενικού πληθυσμού των διαβητικών για αυτό απευθυνθήκαμε σε διαβητικούς μέλη των Κ.Α.Π.Η. και σε πελάτες φαρμακείου. Πετύχαμε κατά αυτόν τον τρόπο το κάθε υποκείμενο να έχει διαφορετικό ιατρό και να εξασφαλίζεται ποικιλία ακολουθούμενων φαρμακευτικών αγωγών και βαρύτητας της πάθησης του διαβήτη. Επιπλέον όλα τα άτομα της ερευνάς μας ήταν ενεργά άτομα στο κοινωνικό σύνολο και όχι περιθωριοποιημένα (όπως για παράδειγμα κατάκοιτοι οι οποίοι έχουν υψηλά κόστη θεραπείας).

Δεν απευθυνθήκαμε σε διαβητικούς των εξωτερικών ιατρειών των νοσοκομείων, νοσηλευόμενους διαβητικούς ή διαβητικούς που εξέρχονταν από ιδιωτικά ιατρεία, γιατί η φύση των ερωτήσεων δεν μας επέτρεπε να υποβληθεί το ερωτηματολόγιο εντός του νοσοκομείου ή ιδιωτικού ιατρείου καθ' ότι το ψυχολογικό κλίμα δεν ήταν κατάλληλο και πιθανότατα θα αποκρυβόντουσαν αρκετά στοιχεία από τους ασθενείς. Επίσης δεν απευθυνθήκαμε στα νοσοκομεία, γιατί οι διαβητικοί που θα βρίσκαμε θα έπασχαν από βαρύτερα περιστατικά διαβήτη και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική ποσοστιαία αναλογία τους στον γενικό πληθυσμό των διαβητικών στην Ελλάδα έτσι ίσως καταλήγαμε σε λάθος συμπεράσματα, για αυτό προτιμήσαμε να παρουσιασθούν στον δείγμα μας εντελώς τυχαία κατά την τυχαία δειγματοληψία μας. Τέλος δεν απευθυνθήκαμε σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία καθότι οι διαβητικοί αυτοί θα είχαν όλοι τους υψηλό εισόδημα και δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων την αναλογίας τους στον γενικό πληθυσμό των διαβητικών στην Ελλάδα, έτσι ίσως καταλήγαμε σε λάθος συμπεράσματα, για αυτό προτιμήσαμε να παρουσιασθούν στον δείγμα μας εντελώς τυχαία κατά την τυχαία δειγματοληψία μας.

 

Συλλογή ερευνητικού υλικού

Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού καταρτίσθηκαν 112 ερωτήσεις, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε 12 κατηγορίες – ομάδες.

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορά δημογραφικά & προσωπικά στοιχεία (περιέχει 26 ερωτήσεις σχετικές με διεύθυνση, φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος, καπνιστής / μη καπνιστής, αριθμός τσιγάρων την ημέρα, επίπεδο μόρφωσης, είδος εργασίας, εβδομαδιαίες ώρες επαγγελματικής απασχόλησης, ασφαλιστικός φορέας, ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης & επασφάλιστρα, καθαρό μηνιαίο εισόδημα, ετήσιο προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, αριθμό ατόμων οικογενείας, αριθμό ατόμων οικογενείας που εργάζονται και καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους, φύλο και ηλικία τους, αριθμός διαβητικών στην οικογένεια, χρόνος διάγνωσης της πάθησης για πρώτη φορά).

 Η δεύτερη ομάδα αφορά τους ιατρούς που ρυθμίζουν τον διαβήτη των ασθενών (περιέχει17 ερωτήσεις που κατανέμονται σε τέσσερις υποομάδες με θέματα α) την ειδικότητα ιατρού και συχνότητα επισκέψεων, β) λόγοι επίσκεψης στον ιατρό, γ) αμοιβή ιατρού και δ) ικανοποίηση) (Οι ερωτήσεις είναι σχετικές με την ειδικότητα ιατρών, είδος ιατρών, συχνότητα επισκέψεων, λόγοι επισκέψεως, αμοιβές ιατρών, αιτιολόγηση άτυπων αμοιβών, συνεισφορά του ασφ. Ταμείου, διάρκεια της εξέτασης, ικανοποίηση ασθενή, προθυμία του ιατρού, οφέλη ασθενή, συχνότητα αλλαγής ιατρού και τους λόγους αλλαγής ιατρού).

Η τρίτη ομάδα αφορά το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής (περιέχει 9 ερωτήσεις σχετικές με το είδος των φαρμάκων, το ακολουθούμενο δοσολογικό σχήμα, το ποσοστό συμμετοχής που πληρώνουν οι ασθενείς και το ασφαλιστικό τους ταμείο κατά την αγορά των φαρμάκων στο φαρμακείο, το είδος της διάγνωσης στο συνταγολόγιο, την συχνότητα αγοράς των φαρμάκων με ή χωρίς ιατρική συνταγή (τόσο του ασφαλιστικού ταμείου, όσο και μη), το κόστος των φαρμάκων που λαμβάνουν για την ρύθμιση του διαβήτη και το κόστος άλλων φαρμάκων που λαμβάνουν και δεν σχετίζονται άμεσα μα τον διαβήτη).

Η τέταρτη ομάδα αφορά το κοινωνικό κόστος (περιέχει 6 ερωτήσεις σχετικές με το ποσοστό μείωσης επί τοις % των δραστηριοτήτων των πασχόντων, τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης άλλου μέλους της οικογένειας προκειμένου να τους εξυπηρετήσει σε εργασίες-δραστηριότητες που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους, τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΚΑΠΗ, το ποσοστό μείωσης επί τοις % της επαγγελματικής απασχόλησης, την μείωση των ετησίων αποδοχών τους λόγω του διαβήτη και το εάν έχουν διαπιστώσει ότι ο διαβήτης αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η πέμπτη ομάδα ερωτήσεων αφορά το κόστος των επιπλοκών που παρουσιάσθηκαν λόγω της ύπαρξης του διαβήτη ( περιέχει 12 ερωτήσεις σχετικές με το είδος των επιπλοκών που έχουν παρουσιασθεί λόγω του διαβήτη, την νοσηλεία λόγω των επιπλοκών αυτών (διάρκεια νοσηλείας, διάγνωση κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, την ειδικότητα του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο και την ακολουθήσασα φαρμακευτική αγωγή κατά την νοσηλεία), το ύψος των εξόδων για νοσήλια, τυχόν άτυπες αμοιβές, τις καλύψεις που τους παρείχε το ασφαλιστικό ταμείο, την απώλεια εισοδήματος λόγω νοσηλείας, ανάρρωσης και την απώλεια εισοδήματος που θα έχουν λόγω της εγκατάστασης αναπηρίας).

Η έκτη ομάδα αφορά το κόστος παραφαρμάκων και μικροβιολογικών εξετάσεων ( περιέχει 10 ερωτήσεις σχετικές με τις καλύψεις του ασφαλιστικού τους ταμείου, την ποσότητα & τα χρήματα που δαπανούν μηνιαίως, την συχνότητα των αυτομετρήσεων γλυκόζης & οξόνης στο αίμα και στα ούρα, την αιτιολόγηση συχνότητας αυτομετρήσεων, την συχνότητα μετρήσεων γλυκόζης και άλλων μικροβιολογικών εξετάσεων σε ΙΚΑ, Νοσοκομείο & Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και το κόστος αυτών των μικροβιολογικών εξετάσεων).

Η έβδομη ομάδα ερωτήσεων αφορά το κόστος νοσηλείας σε νοσοκομείο κατά τους 12 τελευταίους μήνες ( περιέχει 8 ερωτήσεις σχετικές με τον αριθμό των εισαγωγών, το είδος του νοσοκομείου (δημόσιο ή ιδιωτικό), την διάγνωση κατά την εισαγωγή, τα συνολικά έξοδα νοσηλείας του τελευταίου 12μήνου, τις ημέρες νοσηλείας και τις αμοιβές (άτυπες ή μη) των ιατρών και νοσηλευτών).

Η όγδοη ομάδα ερωτήσεων αφορά την κατάσταση ρύθμισης του διαβήτη και την εκτίμηση της γενικής κατάστασης της υγείας των πασχόντων ( περιέχει 7 ερωτήσεις σχετικές με την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά την τελευταία μέτρηση, την τιμή γλυκόζης αίματος νηστείας (κατά την τελευταία μέτρηση), την τιμή γλυκόζης αίματος μεταγευματικά (2 ώρες μετά το γεύμα) (κατά την τελευταία μέτρηση), τον μέσο όρο του αριθμού ημερήσιων υπογλυκαιμιών, τον μέσο όρο του αριθμού ημερήσιων υπεργλυκαιμιών, τον ποιοτικό αυτοχαρακτηρισμό της γενικής υγείας τους, τον ποσοτικό αυτοχαρακτηρισμό της γενικής υγείας τους και τέλος την σύγκριση-συσχέτιση των τιμών γλυκόζης με τον αυτοχαρακτηρισμό της υγείας.

Η ένατη ομάδα ερωτήσεων αφορά τα προσωπικά έξοδα και την σχέση τους με τον διαβήτη ( περιέχει 3 ερωτήσεις σχετικές με την επί τοις % αύξηση των εξόδων διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, καθημερινών εξόδων διαβίωσης, ενημέρωσης για το διαβήτη ' τα έξοδα σε συνδρομές σε συλλόγους και την επί τοις % αύξηση των προσωπικών εξόδων σε σχέση με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους).

Η δέκατη ομάδα ερωτήσεων αφορά το κόστος επισκέψεων σε άλλους ιατρούς και χωρίζεται σε 2 υποομάδες μία που αναφέρεται στο κόστος επισκέψεων σε οδοντίατρους (περιέχει 6 ερωτήσεις) και μία που αναφέρεται στο κόστος επισκέψεων σε οφθαλμίατρους (περιέχει 6 ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις είναι σχετικές με την συχνότητα των τακτικών επισκέψεων, τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν ή όχι σε τακτικές επισκέψεις, το είδος του ιατρού, την αμοιβή (με απόδειξη & άτυπη) και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλιστικού ταμείου στην αμοιβή.

Η ενδέκατη ομάδα ερωτήσεων αφορά τον ρόλο του φαρμακοποιού ( περιέχει 3 ερωτήσεις σχετικές με τον ρόλο που διαδραματίζει ο φαρμακοποιός στην εκλογή του φαρμάκου, το δοσολογικό σχήμα και σε θέματα διατροφής και διαβήτη).

Η δωδέκατη ομάδα ερωτήσεων αφορά τις προτάσεις των διαβητικών για την βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος υγείας στην Ελλάδα (περιέχει μία ερώτηση).

Η πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν ανοικτές και μπορούσε να καταγραφεί η ακριβής απάντηση του ερωτώμενου. Στις κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η διωνυμική κλίμακα (ναι, όχι.).

Χρονική διάρκεια υποβολής ερωτηματολογίου: 30-90 min. Μέση χρονική διάρκεια 75 min.

 

Ευρήματα:

Κόστος στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των ερωτώμενων λόγω του διαβήτη

Μείωση δραστηριοτήτων

Οι καθημερινές δραστηριότητες των ερωτώμενων φαίνεται να επηρεάστηκαν σε μικρό βαθμό από την ασθένεια του διαβήτη, κατά δήλωση τους. Αφού 58 ερωτώμενοι δήλωσαν ότι δεν μειώθηκαν καθόλου οι δραστηριότητές τους, ενώ σε 34 ερωτώμενους μειώθηκαν οι δραστηριότητές τους από 1-50 %. Μόνο 8 ερωτώμενοι δήλωσαν ότι μειώθηκαν οι δραστηριότητές τους από 51-100 % (Πίνακας1).

Στον πίνακα 2 εξετάζεται αν η μείωση ή όχι των δραστηριοτήτων των διαβητικών συσχετίζεται (εξαρτάται) από το φύλο, τη μόρφωση, την ηλικία ή το ετήσιο εισόδημα των διαβητικών. Το κριτήριο Fisher’s exact test παρουσιάζει τιμή p=0,544 για τη σχέση μείωση δραστηριοτήτων-φύλο, p=0,316 για τη σχέση μείωση δραστηριοτήτων-ηλικία, p=0,032 για τη σχέση μείωση δραστηριοτήτων- μόρφωση και p=0,538 για τη σχέση μείωση δραστηριοτήτων-ετήσιο εισόδημα με επίπεδο σημαντικότητας a=0,05. Επομένως, η μείωση ή όχι των δραστηριοτήτων λόγω διαβήτη δε διαφοροποιείται ανά φύλο, ηλικία ή ετήσιο εισόδημα των διαβητικών. Αντιθέτως, εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του διαβητικού, αφού όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό τους επίπεδο τόσο λιγότερο μειώνονται οι δραστηριότητές τους.

 

Οικογενειακό κόστος

Εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης κάποιου μέλους της οικογένειας για παροχή εξυπηρετήσεων προς το διαβητικό.

Σε σύνολο 100 ερωτηθέντων όλες οι απαντήσεις δόθηκαν. Οι απαντήσεις κυμαίνονταν από 0 έως 63 ώρες. Ο μέσος όρος των ωρών απασχόλησης κάποιου μέλους της οικογένειας είναι τρεις. Αναλυτικά τα περιγραφικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 3 .

 

Υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΑΠΗ

Από τις υπηρεσίες που παρέχουν στους διαβητικούς τα ΚΑΠΗ, κατά κύριο λόγο είναι η μέτρηση του ζαχάρου με συχνότητα αναφοράς 67. Ακολουθούν οι μετρήσεις χοληστερίνης, πίεσης και τριγλυκεριδίων (Πίνακας4, ιστόγραμμα 1).

 

Ποσοστό επί τοις εκατό την εβδομάδα μείωσης της επαγγελματικής απασχόλησης λόγω του διαβήτη

Σε σύνολο 100 ερωτηθέντων 2 μόνο απαντήσεις δόθηκαν. Σε μία περίπτωση η μείωση ήταν της τάξης του 10% και σε μία περίπτωση 70%. Ας σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι συνταξιούχοι.

 

Μείωση των ετήσιων αποδοχών στην εργασία λόγω του διαβήτη σε σχέση με τις αποδοχές που θα υπήρχαν αν ήσαν υγιείς

Σε σύνολο 100 ερωτηθέντων 2 ασθενείς απάντησαν. Ένας απάντησε ότι μειώθηκαν κατά 1.000.000 δραχμές, ενώ ο δεύτερος ότι μειώθηκαν κατά 950.000 δραχμές. Ας σημειωθεί ότι η πλειονότητα των διαβητικών είναι συνταξιούχοι.

 

Ο διαβήτης και οι επιπλοκές του εμπόδιο στην επαγγελματική σταδιοδρομία

Συνολικά 4 απαντήσεις δόθηκαν. Δύο ασθενείς απάντησαν θετικά, ενώ οι υπόλοιποι δύο αρνητικά. Θετικές απαντήσεις δόθηκαν από τα άτομα που δήλωσαν πως λόγω του διαβήτη μειώθηκαν οι ετήσιες αποδοχές τους.

 

Συμπεράσματα:

Κοινωνικό κόστος

Το 58% των διαβητικών δεν έχουν μείωση των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων τους λόγω του διαβήτη, ενώ το 34% έχει μείωση των δραστηριοτήτων του κατά 1-50%. Η μείωση αυτή δε σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία ή το εισόδημα, σχετίζεται όμως με το μορφωτικό επίπεδο. Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερη η μείωση των δραστηριοτήτων. Πιθανόν, η σχέση αυτή μόρφωσης και μείωσης δραστηριοτήτων να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι πιο μορφωμένοι μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τον τρόπο ζωής τους και να βρουν τρόπους και διεξόδους να πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους, παρόλα τα εμπόδια που συναντούν. Επιπλέον, πιθανό να μπορούν, λόγω μόρφωσης, να αξιολογήσουν καλύτερα το αν η αιτία μείωσης των δραστηριοτήτων τους είναι ο διαβήτης. Έτσι, δε βρίσκουν την εύκολη δικαιολογία ότι για όλα ευθύνεται ο διαβήτης τους.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν διαβητικοί που έχουν την ανάγκη άλλου ατόμου μέλους ή μη της οικογενείας για να τους εξυπηρετεί σε εργασίες που αδυνατούν να εκτελέσουν οι ίδιοι. Ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης άλλου ατόμου είναι τρεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο διαβήτης προκαλεί αρκετές επιπλοκές (Πίνακας 5), ορισμένες από τις οποίες, αναλόγως της βαρύτητάς τους και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ως επί το πλείστον ηλικία του διαβητικού, κάνουν τους διαβητικούς να χρειάζονται βοήθεια στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών.

Τέλος, από τα λιγοστά στοιχεία που είναι διαθέσιμα (λόγω του ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων είναι συνταξιούχοι και νοικοκυρές), παρατηρείται ότι ο διαβήτης είναι εμπόδιο στην επαγγελματική σταδιοδρομία και οδηγεί σε μείωση των ετήσιων αποδοχών και της επαγγελματικής απασχόλησης. Σε αυτό συνηγορεί και η εργασία(1) που έχει γίνει στην Ιαπωνία. Ο διαβήτης, ιδιαίτερα ο μη σωστά ρυθμισμένος, δημιουργεί καχεξία, κακοδιάθεση και αδιαθεσία (κοίτα συμπτώματα υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας στο γενικό μέρος) που μειώνουν τις αποδοτικές ώρες εργασίας. Αν μάλιστα προστεθεί και η μείωση που προέρχεται από τις επιπλοκές του διαβήτη, καταλαβαίνει κανείς ότι οι αποδοτικές ώρες επαγγελματικής απασχόλησης μειώνονται με συνέπεια τη μείωση των αποδοχών (για τον ελεύθερο επαγγελματία) και γίνονται εμπόδιο για την επαγγελματική σταδιοδρομία (για τα υπαλληλικά επαγγέλματα). Στην Ελλάδα, ευτυχώς, σχετικά με τα υπαλληλικά επαγγέλματα, το κράτος έχει μεριμνήσει οι διαβητικοί να αντιμετωπίζονται πάντοτε ευνοϊκά ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, αν η αναπηρία λόγω διαβήτη ξεπερνά το 67%, όλοι ανεξαρτήτως επαγγέλματος έχουν κάποια μείωση στο φόρο εισοδήματος.

Τέλος, τα Κ.Α.Π.Η. έχουν συντελέσει αρκετά στη διάγνωση και θεραπεία του διαβήτη με τακτικές μετρήσεις της γλυκόζης αίματος των μελών τους. Σε ορισμένα Κ.Α.Π.Η. μετριέται επίσης η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και η πίεση αίματος. Σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. υπάρχει ιατρός που εξετάζει όσους το επιθυμούν και συνταγογραφεί συνταγές του ασφαλιστικού ταμείου Ο.Γ.Α.. Τον ιατρό αυτό δεν το χρησιμοποιούν, παρά ελάχιστοι ερωτώμενοι. Δεν πρέπει να λησμονηθεί άλλωστε, όπως έχει ειπωθεί στο γενικό μέρος, ότι οι μισοί περίπου διαβητικοί τύπου ΙΙ δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβήτη. Το έργο λοιπόν που συντελείται στα Κ.ΑΠ.Η. για τη διάγνωση και θεραπεία του διαβήτη είναι πολύ σημαντικό.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο διαβήτης τύπου ΙΙ, επειδή προσβάλλει ως επί το πλείστον άτομα ηλικιωμένα (συνταξιούχους) δεν μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα στην επαγγελματική τους καριέρα. Αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό κόστος οικογενειακό στα άλλα μέλη της οικογένειας τους με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης κάποιου μέλους της οικογένειας για παροχή εξυπηρετήσεων προς το διαβητικό.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο το υπάρχον σύστημα υγείας να λάβει υπ' όψιν του τα ανωτέρω προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο και δικαιότερο προς τους ασφαλισμένους και προς τους συγγενείς αυτών.

 Ο συγγραφεύς-ερευνητής

Δρ. Παπαγιαννόπουλος Βίκτωρ

Φαρμακοποιός-Παιδαγωγός

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1. Μείωση δραστηριοτήτων λόγω του διαβήτη

Ποσοστό % μείωσης δραστηριοτήτων λόγω διαβήτη

Σύνολο

0

58

1-25

18

26-50

16

51-100

8

 

Πίνακας 2 Μείωση δραστηριοτήτων ανά φύλο, ηλικία, μόρφωση και ετήσιο εισόδημα

 

Σύνολο

Φύλο

Ηλικία

Μόρφωση

Ετήσιο Εισόδημα

 

 

Άντρες

Γυναίκες

52-70

71-92

Κατ.

Μέση/

Ανωτ.

1-2.000.000δραχμές

2.000.000+δραχμές

Μειώθηκαν

42

19

23

21

21

27

15

23

19

Δεν μειώθηκαν

58

31

27

23

35

49

9

36

22

 

 

Πίνακας 3 Οικογενειακό κόστος

 

Ν

Mean

SD

Min

Median

Max.

Εβδομαδιαία απασχόληση (ώρες)

100

3,0

11,2

0

0,0

63

 

Πίνακας 4 Υπηρεσίες σχετικές με το διαβήτη που δέχονται από το Κ.Α.Π.Η.

Υπηρεσίες σχετικές με το διαβήτη που δέχονται από το Κ.Α.Π.Η.

Σύνολο

Μέτρηση ζαχάρου

67

Μέτρηση χοληστερίνης

7

Μέτρηση πίεσης

4

Μέτρηση τριγλυκεριδίων

4

Υπηρεσίες σχετικές με φάρμακα

3

Άλλες υπηρεσίες

2

 

Ιστόγραμμα 1

 

Πίνακας 5 Επιπλοκές λόγω του διαβήτη που παρουσιάζουν οι ερωτησάμενοι διαβητικοί

Τι επιπλοκές σας παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα εξαιτίας του διαβήτη

Σύνολο

Καταρράκτης

8

Γλαύκωμα

3

Απώλεια όρασης

6

Άλλες επιπλοκές στα μάτια

6

Σπασίματα μελών

2

Ακρωτηριασμοί

2

Προβλήματα οστών

2

Προβλήματα στα νεφρά

4

Εγκεφαλικό

3

Νευροπάθεια

4

Πολυνευροπάθεια

2

Νευρολογικές επιπλοκές

1

Κυκλοφορικό

5

Πίεση

3

Αγγειολογικά προβλήματα

3

Προβλήματα στην ακοή

2

Προβλήματα με τη καρδιά

3

Προβλήματα με το στομάχι

1

Προβλήματα στύσης

3

Άλλες επιπλοκές

4

Καμία επιπλοκή

60

 

Βιβλιογραφία

  1. Matsushima M, Tajima N, Agata T, Yokoyama J, Ikeda Y, Isogai Y, Social and Economic Impact on youth-onset diabetes in Japan, Diabetes Care, Vol. 16, No. 5, May 1993.

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Επιστημονικές εκδόσεις περιοδικών