Εκδόσεις φαρμακευτικής

Δωρεάν εκδόσεις φαρμακευτικής

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα-ερευνητή Δρ. Παπαγιαννόπουλου Βίκτωρος του Γεωργίου

Κριτικές του άρθρου


Έκδοση περιοδικών φαρμακευτικής

"ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ"

Δρ. Βίκτωρος Γ. Παπαγιαννόπουλου

Φαρμακοποιού-Παιδαγωγού

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Θ. Παπαϊωάννου, τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Υφαντόπουλο, την καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Αικατερίνη Χαρβάλα, τον καθηγητή της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο – Κων/νο Κατσιλάμπρο, τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Μιχάλη Ράλλη, την επίκουρο καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Σοφία Κυρούδη, τον καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Παναγιώτη Μαχαίρα και την επίκουρο καθηγήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής κ. Μοίρα Συμιλλίδου για τη ηθική συμπαράστασή τους κατά την εκπόνηση της παρούσης έρευνας.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη βοήθεια, την αμέριστη συμπαράσταση και την ηθική στήριξη που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσης έρευνας.

Ευχαριστώ τον Φαρμακοποιό και Δήμαρχο Ίλιου κ. Βασίλη Κουκουβίνο, το διαβητολόγο-ιατρό και αντιδήμαρχο Ίλιου κ. Τιμόθεο Σακελλαρίου, το δικηγόρο και Δήμαρχο Ζωγράφου κ. Ιωάννη Καζάκο και την αντιδήμαρχο Ζωγράφου και πρόεδρο των Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Ζωγράφου κ. Τόνια Καλύβα που μου επέτρεψαν να επισκεφτώ τα Κ.Α.Π.Η. των Δήμων τους και έδωσαν εντολή στο προσωπικό των Κ.Α.Π.Η. να μου παρέχουν κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια στην εύρεση διαβητικών τύπου ΙΙ στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.. Δίχως αυτή τη βοήθειά τους η παρούσα έρευνα δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό όλων των Κ.Α.Π.Η. των Δήμων Ίλιου, Ζωγράφου και Ηλιουπόλεως για τη βοήθειά τους να με φέρουν σε επαφή με διαβητικούς τύπου II.

Ευχαριστώ επίσης την πρόεδρο της ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη κ. Κατερίνα Κουλουρίδου για την ηθική συμπαράστασή της.

Ευχαριστώ τους διαβητικούς που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας αυτής και δέχθηκαν να συνεργαστούν μαζί μου.

Ευχαριστώ τέλος όλους τους πελάτες του Φαρμακείου μου για τη συμπαράστασή τους που παρόλο που υπήρξαν στιγμές που υπέστησαν ταλαιπωρία στην εξυπηρέτησή τους, λόγω της εκπόνησης της παρούσης έρευνας, αυτοί συνέχισαν να με προτιμούν και να με θεωρούν τον προσωπικό τους Φαρμακοποιό.

 

Εισαγωγή:

Ο σακχαρώδης διαβήτης ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και επιφέρει ένα χρηματικό κόστος που βαρύνει τόσο την πολιτεία, όσο και τους πάσχόντες.

Σε αναζήτηση στην Ελληνική και παγκόσμια βιβλιογραφία για έρευνες ή μελέτες σχετικές με την εκτίμηση του χρηματικού κόστους θεραπείας του διαβήτη που βαρύνει τους πάσχοντες δεν ευρέθηκε καμμία. Οι περισσότερες έρευνες ασχολούνται με το κόστος του διαβήτη το οποίο βαρύνει το κράτος ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Σκοπός:

Σκοπός της έρευνας μου ήταν μεταξύ άλλων η εκτίμηση του κόστους της φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθούν οι διαβητικοί τύπου ΙΙ και το οποίο βαρύνει τους διαβητικούς, καθώς και η καταγραφή των συνηθειών που έχουν οι διαβητικοί σχετικά με την αγορά των φαρμάκων τους.

 

Σχεδιασμός και μεθοδολογία της έρευνας:

Δείγμα: Αρχικά απευθύνθηκα σε 327 διαβητικούς τύπου ΙΙ από τους οποίους μόνο οι 101 δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα. Το δείγμα αποτέλεσαν 101 διαβητικοί ασθενείς με διάγνωση διαβήτη τύπου ΙΙ. Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνονται 100 ερωτώμενοι, γιατί ένα ερωτηματολόγιο εξαιρέθηκε λόγω ελλιπών στοιχείων. Μετά την εξαίρεση του ενός ερωτηματολογίου υπήρξε ίση αναλογία ανδρών και γυναικών. Η έρευνα έλαβε χώρα μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 30ης Ιουλίου 2000.

Κατά το χρόνο της έρευνας οι διαβητικοί ακολουθούσαν θεραπευτική αγωγή είτε μόνο με δίαιτα, είτε με φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα, είτε με ινσουλίνη, είτε με κάποιο συνδυασμό των ανωτέρω.

Το δείγμα αποτέλεσαν (101) άτομα που ήταν πελάτες Φαρμακείου (31) μεσαίας κοινωνικο-οικονομική περιοχής και άτομα-μέλη Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) (70) μεσαίας και κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής.

Η ηλικία των διαβητικών κυμάνθηκε κατά μέσο όρο 71,8 ± 7,8 χρόνια (διάστημα 52-92 ετών). Το 76 % των διαβητικών ήταν κατωτέρου μορφωτικού επιπέδου, το 13% μέσου μορφωτικού επιπέδου, το 7% ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και το 4% ανώτατου μορφωτικού επιπέδου. Οι 98 διαβητικοί ήταν συνταξιούχοι ή νοικοκυρές.

Από τους 100 διαβητικούς οι 65 διαβητικοί ήταν ασφαλισμένοι στο ασφαλιστικό ταμείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οι 9 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι 3 στο Ταμείο Ασφάλισης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος-Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ), ένας στο ταμείο τραπεζών, οι 4 σε Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ω.), οι 9 στο ταμείο του Δημοσίου, ένας σε ιδιωτική ασφάλιση και 8 σε άλλα μικρότερα ασφαλιστικά ταμεία. Από τους 100 οι 66 ήταν άμεσα ασφαλισμένοι και οι 19 έμμεσα ασφαλισμένοι.

Το 14% των διαβητικών είχε καθαρό μηνιαίο εισόδημα 0-100.000 δρχ, το 61% είχε 100.001-200.000 δρχ., το 23% είχε 200.001-400.000 δρχ. και το 2% είχε άνω των 400.001 δρχ..

Το 10% των διαβητικών πάσχουν από τον διαβήτη 20-35 χρόνια, το 37% 10-19 χρόνια, το 27% 5-9 χρόνια, το 23% 2-4 χρόνια και το 3% 6μήνες-1χρόνο.

 

Τρόπος επιλογής του δείγματος

Προσπαθήσαμε το δείγμα να είναι τυχαίο και αντιπροσωπευτικού του γενικού πληθυσμού των διαβητικών για αυτό απευθυνθήκαμε σε διαβητικούς μέλη των Κ.Α.Π.Η. και σε πελάτες φαρμακείου. Πετύχαμε κατά αυτόν τον τρόπο το κάθε υποκείμενο να έχει διαφορετικό ιατρό και να εξασφαλίζεται ποικιλία ακολουθούμενων φαρμακευτικών αγωγών, ιατρικών αμοιβών και βαρύτητας της πάθησης του διαβήτη. Επιπλέον όλα τα άτομα της ερευνάς μας ήταν ενεργά άτομα στο κοινωνικό σύνολο και όχι περιθωριοποιημένα (όπως για παράδειγμα κατάκοιτοι οι οποίοι έχουν υψηλά κόστη θεραπείας).

Δεν απευθυνθήκαμε σε διαβητικούς των εξωτερικών ιατρειών των νοσοκομείων, νοσηλευόμενους διαβητικούς ή διαβητικούς που εξέρχονταν από ιδιωτικά ιατρεία, γιατί η έρευνα μας θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι μεροληπτεί, καθότι αρκετοί διαβητικοί θα είχαν τον ίδιο θεράποντα ιατρό και πιθανόν παραπλήσια έξοδα σε κόστος φαρμάκων (π.χ. σε περίπτωση ύπαρξης προτίμησης εκ μέρους του ιατρού φαρμάκων συγκεκριμένης εταιρείας). Επιπλέον η φύση των ερωτήσεων (ιδιαίτερα οι ερωτήσεις οικονομικής φύσεως) δεν μας επέτρεπε να υποβληθεί το ερωτηματολόγιο εντός του νοσοκομείου ή ιδιωτικού ιατρείου καθ' ότι το ψυχολογικό κλίμα δεν ήταν κατάλληλο και πιθανότατα θα αποκρυβόντουσαν αρκετά στοιχεία οικονομικής φύσεως από τους ασθενείς. Επίσης δεν απευθυνθήκαμε στα νοσοκομεία, γιατί οι διαβητικοί που θα βρίσκαμε θα έπασχαν από βαρύτερα περιστατικά διαβήτη και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική ποσοστιαία αναλογία τους στον γενικό πληθυσμό των διαβητικών στην Ελλάδα έτσι ίσως καταλήγαμε σε λάθος συμπεράσματα, για αυτό προτιμήσαμε να παρουσιασθούν στον δείγμα μας εντελώς τυχαία κατά την τυχαία δειγματοληψία μας. Τέλος δεν απευθυνθήκαμε σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία καθότι οι διαβητικοί αυτοί θα είχαν όλοι τους υψηλό εισόδημα και δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων την αναλογίας τους στον γενικό πληθυσμό των διαβητικών στην Ελλάδα, έτσι ίσως καταλήγαμε σε λάθος συμπεράσματα, για αυτό προτιμήσαμε να παρουσιασθούν στον δείγμα μας εντελώς τυχαία κατά την τυχαία δειγματοληψία μας.

 

Συλλογή ερευνητικού υλικού

Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού καταρτίσθηκαν 112 ερωτήσεις, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε 12 κατηγορίες – ομάδες.

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορά δημογραφικά & προσωπικά στοιχεία (περιέχει 26 ερωτήσεις σχετικές με διεύθυνση, φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος, καπνιστής / μη καπνιστής, αριθμός τσιγάρων την ημέρα, επίπεδο μόρφωσης, είδος εργασίας, εβδομαδιαίες ώρες επαγγελματικής απασχόλησης, ασφαλιστικός φορέας, ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης & επασφάλιστρα, καθαρό μηνιαίο εισόδημα, ετήσιο προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, αριθμό ατόμων οικογενείας, αριθμό ατόμων οικογενείας που εργάζονται και καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους, φύλο και ηλικία τους, αριθμός διαβητικών στην οικογένεια, χρόνος διάγνωσης της πάθησης για πρώτη φορά).

Η δεύτερη ομάδα αφορά τους ιατρούς που ρυθμίζουν τον διαβήτη των ασθενών (περιέχει17 ερωτήσεις που κατανέμονται σε τέσσερις υποομάδες με θέματα α) την ειδικότητα ιατρού και συχνότητα επισκέψεων, β) λόγοι επίσκεψης στον ιατρό, γ) αμοιβή ιατρού και δ) ικανοποίηση) (Οι ερωτήσεις είναι σχετικές με την ειδικότητα ιατρών, είδος ιατρών, συχνότητα επισκέψεων, λόγοι επισκέψεως, αμοιβές ιατρών, αιτιολόγηση άτυπων αμοιβών, συνεισφορά του ασφ. Ταμείου, διάρκεια της εξέτασης, ικανοποίηση ασθενή, προθυμία του ιατρού, οφέλη ασθενή, συχνότητα αλλαγής ιατρού και τους λόγους αλλαγής ιατρού).

Η τρίτη ομάδα αφορά το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθούν οι πάσχοντες τόσο για την αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του, όσο και για άλλες παθήσεις ή ασθένειες. Περιέχει 9 ερωτήσεις σχετικές με το είδος φαρμάκων που λαμβάνουν οι ασθενείς, το ακολουθούμενο δοσολογικό σχήμα, το ποσοστό συμμετοχής που πληρώνουν κατά την αγορά των φαρμάκων τους κάνοντας χρήση των καλύψεων που τους παρέχει το ασφαλιστικό τους ταμείο, το είδος της διάγνωσης που αναγράφει ο θεράπων ιατρός στο συνταγολόγιο κατά την συνταγογράφηση των φαρμάκων, την συχνότητα αγοράς των φαρμάκων με ή χωρίς ιατρική συνταγή, το κόστος των φαρμάκων που αφορούν την ρύθμιση του διαβήτη και το κόστος των φαρμάκων που αφορούν τις επιπλοκές του διαβήτη ή άλλες παθήσεις άσχετες με τον διαβήτη.

Η τέταρτη ομάδα αφορά το κοινωνικό κόστος (περιέχει 6 ερωτήσεις σχετικές με το ποσοστό μείωσης επί τοις % των δραστηριοτήτων των πασχόντων, τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης άλλου μέλους της οικογένειας προκειμένου να τους εξυπηρετήσει σε εργασίες-δραστηριότητες που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους, τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΚΑΠΗ, το ποσοστό μείωσης επί τοις % της επαγγελματικής απασχόλησης, την μείωση των ετησίων αποδοχών τους λόγω του διαβήτη και το εάν έχουν διαπιστώσει ότι ο διαβήτης αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η πέμπτη ομάδα ερωτήσεων αφορά το κόστος των επιπλοκών που παρουσιάσθηκαν λόγω της ύπαρξης του διαβήτη ( περιέχει 12 ερωτήσεις σχετικές με το είδος των επιπλοκών που έχουν παρουσιασθεί λόγω του διαβήτη, την νοσηλεία λόγω των επιπλοκών αυτών (διάρκεια νοσηλείας, διάγνωση κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, την ειδικότητα του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο και την ακολουθήσασα φαρμακευτική αγωγή κατά την νοσηλεία), το ύψος των εξόδων για νοσήλια, τυχόν άτυπες αμοιβές, τις καλύψεις που τους παρείχε το ασφαλιστικό ταμείο, την απώλεια εισοδήματος λόγω νοσηλείας, ανάρρωσης και την απώλεια εισοδήματος που θα έχουν λόγω της εγκατάστασης αναπηρίας).

Η έκτη ομάδα αφορά το κόστος παραφαρμάκων και μικροβιολογικών εξετάσεων ( περιέχει 10 ερωτήσεις σχετικές με τις καλύψεις του ασφαλιστικού τους ταμείου, την ποσότητα & τα χρήματα που δαπανούν μηνιαίως, την συχνότητα των αυτομετρήσεων γλυκόζης & οξόνης στο αίμα και στα ούρα, την αιτιολόγηση συχνότητας αυτομετρήσεων, την συχνότητα μετρήσεων γλυκόζης και άλλων μικροβιολογικών εξετάσεων σε ΙΚΑ, Νοσοκομείο & Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και το κόστος αυτών των μικροβιολογικών εξετάσεων).

Η έβδομη ομάδα ερωτήσεων αφορά το κόστος νοσηλείας σε νοσοκομείο κατά τους 12 τελευταίους μήνες ( περιέχει 8 ερωτήσεις σχετικές με τον αριθμό των εισαγωγών, το είδος του νοσοκομείου (δημόσιο ή ιδιωτικό), την διάγνωση κατά την εισαγωγή, τα συνολικά έξοδα νοσηλείας του τελευταίου 12μήνου, τις ημέρες νοσηλείας και τις αμοιβές (άτυπες ή μη) των ιατρών και νοσηλευτών).

Η όγδοη ομάδα ερωτήσεων αφορά την κατάσταση ρύθμισης του διαβήτη και την εκτίμηση της γενικής κατάστασης της υγείας των πασχόντων ( περιέχει 7 ερωτήσεις σχετικές με την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά την τελευταία μέτρηση, την τιμή γλυκόζης αίματος νηστείας (κατά την τελευταία μέτρηση), την τιμή γλυκόζης αίματος μεταγευματικά (2 ώρες μετά το γεύμα) (κατά την τελευταία μέτρηση), τον μέσο όρο του αριθμού ημερήσιων υπογλυκαιμιών, τον μέσο όρο του αριθμού ημερήσιων υπεργλυκαιμιών, τον ποιοτικό αυτοχαρακτηρισμό της γενικής υγείας τους, τον ποσοτικό αυτοχαρακτηρισμό της γενικής υγείας τους και τέλος την σύγκριση-συσχέτιση των τιμών γλυκόζης με τον αυτοχαρακτηρισμό της υγείας.

Η ένατη ομάδα ερωτήσεων αφορά τα προσωπικά έξοδα των διαβητικών τύπου ΙΙ και περιέχει 7 ερωτήσεις και υποερωτήσεις σχετικές με το επί τοις % ποσοστό αύξησης των εξόδων των πασχόντων στα είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, στα καθημερινά έξοδα διαβίωσης (ΔΕΗ (π.χ. θερμοσίφωνο, αιρ κοντίσιον), ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) και στις δαπάνες για βιβλία και περιοδικά για τον διαβήτη και συνδρομές σε συλλόγους, λόγω του ότι πάσχουν από διαβήτη. Τέλος υπήρξαν ερωτήσεις σχετικές με το αν τα προσωπικά τους έξοδα είναι αυξημένα λόγω του διαβήτη, σε σχέση με τα προσωπικά έξοδα των άλλων μελών της οικογενείας τους και σε ποιο ποσοστό επί τοις %.

Η δέκατη ομάδα ερωτήσεων αφορά το κόστος επισκέψεων σε άλλους ιατρούς και χωρίζεται σε 2 υποομάδες μία που αναφέρεται στο κόστος επισκέψεων σε οδοντίατρους (περιέχει 6 ερωτήσεις) και μία που αναφέρεται στο κόστος επισκέψεων σε οφθαλμίατρους (περιέχει 6 ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις είναι σχετικές με την συχνότητα των τακτικών επισκέψεων, τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν ή όχι σε τακτικές επισκέψεις, το είδος του ιατρού, την αμοιβή (με απόδειξη & άτυπη) και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλιστικού ταμείου στην αμοιβή.

Η ενδέκατη ομάδα ερωτήσεων αφορά τον ρόλο του φαρμακοποιού ( περιέχει 3 ερωτήσεις σχετικές με τον ρόλο που διαδραματίζει ο φαρμακοποιός στην εκλογή του φαρμάκου, το δοσολογικό σχήμα και σε θέματα διατροφής και διαβήτη).

Η δωδέκατη ομάδα ερωτήσεων αφορά τις προτάσεις των διαβητικών για την βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος υγείας στην Ελλάδα (περιέχει μία ερώτηση).

Η πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν ανοικτές και μπορούσε να καταγραφεί η ακριβής απάντηση του ερωτώμενου. Στις κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η διωνυμική κλίμακα (ναι, όχι.).

Χρονική διάρκεια υποβολής ερωτηματολογίου: 30-90 min. Μέση χρονική διάρκεια 75 min.

 

Ευρήματα:

Κόστος Φαρμακευτικής αγωγής

Φάρμακα – Δοσολογικό σχήμα – Ποσοστό συμμετοχής

Οι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία έχουν τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: Glibenclamide, Metformin, Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης, Ανθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 30/70, Glimepiride, Acarbose, Gliclazide, Glipizide, Ανθρώπινη ινσουλίνη βραδείας δράσης 10ml 100 iu/ml, Glibenclamide & phenformin HCL (2,5+25)mg, Aνθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 20/80 και Ανθρώπινη ινσουλίνη υπερβραδείας δράσης. Οι πάσχοντες πληρώνουν το 25% της αξίας των πόσιμων φαρμάκων ή δεν πληρώνουν τίποτε για τις ινσουλίνες, όταν αγοράζουν τα φάρμακα με ιατρική συνταγή της οποίας το κόστος καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Οι φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούν οι ασθενείς και το αντίστοιχο ποσοστό επί της αξίας του φαρμάκου που πληρώνουν παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1.

Οι ιατροί χρησιμοποιούν στο βιβλιάριο ασθενείας την διάγνωση σακχαρώδης διαβήτης όταν συνταγογραφούν τα φάρμακα στους ασθενείς. (Πίνακας 2).

 

Συνήθειες των ασθενών σχετικά με τον τρόπο αγοράς των φαρμάκων τους

Οι 6 από τους 100 διαβητικούς συνηθίζουν να αγοράζουν τα φάρμακά τους για τον διαβήτη δίχως ιατρική συνταγή και πληρώνοντας το 100% της αξίας των φαρμάκων τους (Πίνακας3). Οι 3 προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια λόγω μικρού κόστους των φαρμάκων τους (οπότε δεν αξίζει τον κόπο να απευθυνθούν στον ιατρό τους προκειμένου να τους χορηγήσει ιατρική συνταγή για να τους καλύψει το ασφαλιστικό τους ταμείο τμήμα των δαπανών τους) και οι άλλοι 3 για λόγους ευκολίας ( καθ' ότι χρειάζεται να αναμένουν αρκετές μέρες για να κλείσουν ραντεβού με τον ιατρό τους και ταλαιπωρούνται κατά την αναμονή τους στο ιατρείο καθ' ότι τα ραντεβού δεν τηρούν πιστό χρονοδιάγραμμα). Τέλος θεωρούν και οι 6 ότι πέραν του κέρδους από την μειωμένη αξία των φαρμάκων που καλούνται να πληρώσουν δεν αποκομίζουν άλλα οφέλη από την επίσκεψη στον ιατρό τους (Πίνακας 4).

Η συχνότητα με την οποία αγοράζουν τα φάρμακά τους από το φαρμακείο με ή χωρίς ιατρική συνταγή παρουσιάζεται στον πίνακα 5.

Στον Πίνακα 6 καταγράφονται τα ποσά που ξοδεύουν οι ερωτώμενοι μηνιαίως για φάρμακα του διαβήτη. Τα ποσά φαίνονται συνολικά, ανά φύλο, ηλικία, ετήσιο εισόδημα. Συνολικά παρατηρούμε ότι οι 2 στους 10 ερωτώμενους δεν πληρώνουν καθόλου για φάρμακα του διαβήτη, οι 3 στους 10 ερωτώμενους δαπανούν 1001-2000 δρχ. το μήνα, το ποσό αυτό συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς. Ακολουθούν με 17 αναφορές τα ποσά των 501-1.000 δρχ., με 16 αναφορές τα ποσά των 5.001-10.000 δρχ., με 13 αναφορές τα ποσά των 2.001-5.000 δρχ. και με 7 αναφορές τα ποσά των 1-500 δρχ. Κατά μέσο όρο οι μηνιαίες δαπάνες των ερωτώμενων είναι 2.765 δρχ. Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 το κριτήριο Κruskal-Wallis παρουσιάζει τιμή p=0,402 για τη σχέση χρημάτων-φύλου, p=0,038 για τη σχέση χρημάτων-ηλικίας και p =0,744 για τη σχέση χρημάτων-ετήσιου εισοδήματος με επίπεδο σημαντικότητας a=0,05. Επομένως, το ύψος των εξόδων για φάρμακα που αφορούν το διαβήτη εξαρτάται από την ηλικία των διαβητικών, ενώ δεν εξαρτάται από το φύλο ή το ετήσιο εισόδημα των διαβητικών.

Στον Πίνακα 7 καταγράφονται τα ποσά που ξοδεύουν οι ερωτώμενοι μηνιαίως για φάρμακα που δεν αφορούν την ρύθμιση του διαβήτη, αλλά αφορούν τις επιπλοκές του διαβήτη, καθώς και άλλες παθήσεις. Οι μηνιαίες δαπάνες είναι περισσότερο αυξημένες στους ερωτώμενους για άλλα φάρμακα εκτός του διαβήτη. Αφού η μηνιαία δαπάνη για φάρμακα διαβήτη, κατά μέσο όρο, είναι 2.765 δρχ. ενώ το αντίστοιχο ποσό για άλλα φάρμακα εκτός διαβήτη είναι 6.377 δρχ. Σύμφωνα με τον Πίνακα 7 το κριτήριο Κruscal-Wallis παρουσιάζει τιμή p=0,178 για τη σχέση χρημάτων-φύλου, p=0,606 για τη σχέση χρημάτων-ηλικίας και p=0,764 για τη σχέση χρημάτων-ετήσιου εισοδήματος με επίπεδο σημαντικότητας a=0,05. Επομένως, το ύψος των χρημάτων για φάρμακα που δεν αφορούν το διαβήτη δεν εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία ή το ετήσιο εισόδημα των διαβητικών. Μεταξύ των ομάδων οι γυναίκες και οι ερωτώμενοι ηλικίας 71-92 ετών δαπανούν περισσότερα χρήματα για φάρμακα που δεν αφορούν το διαβήτη.

Ο μέσος όρος του ετήσιου κόστους για τα φάρμακα που αφορούν το διαβήτη είναι 33.187 δρχ. και για τα φάρμακα που δεν αφορούν το διαβήτη είναι 76.524 δρχ.(Πίνακας 8). Συνολικά επομένως δαπανούν ετησίως κατά μέσο όρο για τα φάρμακά τους 109.711 δρχ.

Το μέσο ετήσιο εισόδημά των διαβητικών είναι 2.135.040 δρχ. Το οικονομικό επίπεδο των ερωτώμενων διερευνήθηκε με παράμετρο το μηνιαίο εισόδημά τους. Η κατανομή του δείγματος ως προς την παραπάνω παράμετρο περιγράφεται στον Πίνακα 10.

Οι μέσες ετήσιες δαπάνες των διαβητικών, οι οποίες σχετίζονται με τα φάρμακά τους αποτελούν το 5,14 % του μέσου ετήσιου εισοδήματός τους. Συγκεκριμένα, οι μέσες ετήσιες δαπάνες για φάρμακα που σχετίζονται άμεσα με την ρύθμιση του διαβήτη και για τα λοιπά φάρμακα (που χορηγούνται για τις επιπλοκές του διαβήτη ή για άλλες παθήσεις) αποτελούν το 1,55 % και το 3,58 % αντίστοιχα του μέσου ετήσιου εισοδήματος τους.

Με δεδομένο ότι το μέσο ετήσιο κόστος θεραπείας και αντιμετώπισης του διαβήτη τύπου ΙΙ, το οποίο βαρύνει τον πάσχοντα είναι 189.480 δρχ. ανά πάσχοντα, συμπεραίνουμε ότι το μέσο ετήσιο κόστος των φαρμάκων που σχετίζονται με τη ρύθμιση του διαβήτη και το μέσο ετήσιο κόστος των λοιπών φαρμάκων αποτελούν το 17,51 % και το 40,39 % αντίστοιχα των ολικών μέσων ετήσιων εξόδων θεραπείας και αντιμετώπισης του διαβήτη(1).

 

Συμπεράσματα:

Κόστος Φαρμακευτικής αγωγής

Οι διαβητικοί που αγοράζουν φαρμακευτικά σκευάσματα που λαμβάνονται από το στόμα με ιατρική συνταγή του ασφαλιστικού τους ταμείου πληρώνουν το 25% της συνολικής αξίας των φαρμάκων. Οι διαβητικοί δε που λαμβάνουν ινσουλίνη την παραλαμβάνουν δωρεάν με ιατρική συνταγή του ασφαλιστικού τους ταμείου.

Η πλειονότητα των ασθενών λαμβάνει φάρμακα που τους συνταγογραφεί ο ιατρός σε συνταγή του ασφαλιστικού τους ταμείου. Μόνο το 6% αυτών τα αγοράζουν από το Φαρμακείο δίχως ιατρική συνταγή (αφού βεβαίως γνωρίζουν από προγενέστερη επίσκεψη στον ιατρό ότι ακολουθούν μακροχρόνια αγωγή με το συγκεκριμένο Φαρμακευτικό σκεύασμα). Σαν λόγο επικαλέστηκαν το μικρό κόστος του φαρμάκου που λαμβάνουν, ώστε να μην αξίζει να υποστεί κανείς την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας να πάει στο συμβεβλημένο ιατρό για να του τα συνταγογραφήσει. Θεωρούν πιθανόν, ότι τακτικές επισκέψεις στον ιατρό δε χρειάζονται, γιατί δεν τους προσφέρουν κάποια ωφέλεια. Η πλειονότητα των ασθενών πηγαίνει κάθε μήνα στον ιατρό κυρίως για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων του (Πίνακας 9) και οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι βάσει της συμβάσεως να συνταγογραφούν τα φαρμακευτικά σκευάσματα σε ποσότητα το πολύ όση χρειάζεται για ένα μήνα. Επιβεβαίωση αυτού δίδουν οι πληροφορίες του Πίνακα 5.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα αν και απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, εν τούτοις αυτό έχει καθιερωθεί και έχει άτυπα επικρατήσει από πολλά χρόνια. Αίτια αυτού του φαινομένου είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακείων, οι υποχρεώσεις που δημιουργεί η προσωπική γνωριμία του φαρμακοποιού με τους ασθενείς-πελάτες, η εικόνα που έχει διαμορφώσει στην συνείδηση του ο κάθε πολίτης στην Ελλάδα για τον φαρμακοποιό ως επιστήμονα και όχι ως έμπορα, η φοβία που έχουν πολλοί για τους ιατρούς και τέλος η αποφυγή να πληρώσουν ιατρική επίσκεψη στον ιατρό για κάτι που οι ίδιοι θεωρούν απλό σαν νόσημα η πάθηση.

Ο μέσος όρος του ετήσιου κόστους για τα φάρμακα που αφορούν το διαβήτη είναι 33.187 δρχ. και για τα φάρμακα που δεν αφορούν το διαβήτη είναι 76.524 δρχ. (Πίνακας 8).

Σχετικά με το είδος των δαπανών για φάρμακα που αφορούν το διαβήτη αυτό δεν εξαρτάται από το φύλο ή το ετήσιο εισόδημα των διαβητικών, αλλά από την ηλικία τους. Αντιθέτως, το ύψος των εξόδων που αφορούν φάρμακα, μη σχετιζόμενα με το διαβήτη δεν εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία ή το ετήσιο εισόδημα του διαβητικού.

Ο διαβήτης και οι διάφορες παθήσεις και ασθένειες προσβάλλουν αδιακρίτως άρρενες και θήλεις, πλούσιους και πτωχούς. Η Φαρμακευτική αγωγή είναι ίδια για όλους και το φάρμακο δεν αποτελεί αγαθό πολυτελείας που μπορεί να περικοπεί για οικονομικούς λόγους. Εξίσου οι πλούσιοι και οι πτωχοί, και οι άρρενες και οι θήλεις αγοράζουν τα φάρμακα που τους συνταγογραφεί ο ιατρός τους αφού πρόκειται για απολύτως αναγκαίο αγαθό.

Ο διαβήτης τύπου ΙΙ εμφανίζεται σε μεγάλες ως επί το πλείστον ηλικίες, άνω των 50 ετών και η Φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της νόσου. Έτσι, στα αρχικά στάδια αντιμετωπίζεται με δίαιτα, εν συνεχεία μετά την πάροδο κάποιων χρόνων ξεκινά η αντιμετώπιση με πόσιμα φάρμακα, ενώ μετά την πάροδο 8-10 ετών θεραπείας με πόσιμα φάρμακα, αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη. Γίνεται αντιληπτό ότι οι δαπάνες για φάρμακα που αφορούν το διαβήτη θα διαφοροποιούνται από την ηλικία του ασθενή.

Αντιθέτως, οι δαπάνες για φάρμακα που δεν αφορούν το διαβήτη θα είναι ανεπηρέαστες από την ηλικία, αφού οι Φαρμακευτικές αγωγές για κάθε ασθένεια ή πάθηση είναι ίδιες ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας από την εμφάνιση της ασθένειας μέχρι τη στιγμή της έρευνας και ανεξαρτήτως της ηλικίας (καθότι μιλάμε για άτομα μεγάλης ηλικίας).

Συμπερασματικά, οι δαπάνες των διαβητικών για τα φάρμακα είναι υψηλές, καθ' ότι οι μέσες ετήσιες δαπάνες των διαβητικών, οι οποίες σχετίζονται με τα φάρμακά τους αποτελούν το 5,14 % του μέσου ετήσιου εισοδήματός τους.

Ο συγγραφεύς-ερευνητής

Δρ. Παπαγιαννόπουλος Βίκτωρ

Φαρμακοποιός-Παιδαγωγός

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1. Φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούν οι πάσχοντες για την ρύθμιση του διαβήτη τους

ΦΑΡΜΑΚΑ (= ολική αξία εμβαλλαγίου σε δραχμές)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί /1 μεσημέρι/ 1 βράδυ

1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

2 πρωί / 1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί /1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1πρωί / 1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί / 1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10 ml 100 iu/ml=4708

30 iu πρωί /25 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10 ml 100 iu/ml=4708

25 iu πρωί /25 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 30/70 5χ1,5ml 100 iu/ml = 3912

20 iu πρωί /10 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10 ml 100 iu/ml=4708

30 iu πρωί /35 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10 ml 100 iu/ml=4708

25 iu πρωί /20 iu βράδυ

0%

Glimepiride 30x4mg=5577

½ πρωί / ½ βράδυ

25%

Acarbose 30χ100 mg = 2114

Glibenclamide 30χ5mg = 623

1 Πρωί/ 1 μεσημέρι/ 1 βράδυ

1 πρωί /1 μεσημέρι/ 1 βράδυ

25%

Gliclazide 60χ80 mg = 1719

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Glipizide 30χ5 mg = 671

Metformin 30χ850 mg = 704

1 πρωί / 1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί /1 βράδυ

1 μεσημέρι /1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί /1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Metformin 30x850mg=704

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί /1 μεσημέρι /1 βράδυ

πρωί / μεσημέρι / βράδυ

25%

Ανθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 30/70 5χ1,5 100 iu/ml = 3912

35 iu πρωί/ 25 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη βραδείας δράσης 10ml 100 iu/ml = 4410

20 iu πρωί / βράδυ

0%

Gliclazide 60x80mg=1719

Metformin 30x850mg=704

2 πρωί

1 μεσημέρι

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

Metformin 30x850mg=704

2 πρωί / 2 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Gliclazide 60χ80 mg = 1719

1 πρωί

10%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4708

24 iu πρωί

16 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4410

20 iu πρωί /5 iu βράδυ

0%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

½ πρωί / ½ βράδυ

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

½ βράδυ / πρωί

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Glimepiride 30x4mg=5577

1 Πρωί / 1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί / 1 βράδυ

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί /1 μεσημέρι /1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

2 πρωί / 2 βράδυ

10%

Gliclazide 60x80mg=1719

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Metformin 30x850mg=704

Glimepiride 30x4 mg =5577

1 πρωί / 1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί/ 1 μεσημέρι/ 1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Metformin 30x850mg=704

1 μεσημέρι

25%

Metformin 30x850mg=704

Glimepiride 30x2 mg =3146

1 Πρωί / 1 βράδυ

1 Μεσημέρι

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί / 1 βράδυ

10%

Gliclazide 60x80mg=1719

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί/ 1 βράδυ /1 μεσημέρι

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί/ 2 μεσημέρι/ 2 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Glibenclamide & phenformin HCL (2,5+25)mgx30 tabl=672

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4708

1 μεσημέρι

14 iu πρωί / 6 iu βράδυ

0%

Glibenclamide 30x5mg=623

½ μεσημέρι / ½ βράδυ

25%

Glimepiride 30x2mg=3146

1 πρωί /1 μεσημέρι /1 βράδυ

25%

Glipizide 30x5mg=671

Metformin 30x850mg=704

2 πρωί / 2 βράδυ

2 μεσημέρι

100%

Gliclazide 60x80mg=1719

1 πρωί

25%

Glipizide 30x5mg= 671

½ πρωί/1 μεσημέρι/½ βράδυ

25%

Metformin 30x850mg=704

1 μεσημέρι

25%

Glimepiride 30x4 mg =5577

½ πρωί / ½ βράδυ

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Gliclazide 60x80mg=1719

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

Glipizide 30x5mg= 671

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί / 1 βράδυ

1 μεσημέρι

25%

Aνθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 30/70 5χ1,5ml 100 iu/ml = 3912

20 iu πρωί / 10 iu βράδυ

0%

Aνθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 20/80 5χ1,5ml 100 iu/ml = 3912

22 iu πρωί /12 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4708

20 iu πρωί /10 iu βράδυ

0%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4708

25 iu πρωί / 20 iu βράδυ

0%

Aνθρώπινη ινσουλίνη ταχείας /βραδείας δράσης 30/70 5χ1,5ml 100 iu/ml = 3912

14 iu πρωί /4 iu βράδυ

0%

Glibenclamide 30x5mg=623

1 πρωί

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

½ μεσημέρι/ ½ βράδυ

 

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4708

15 iu πρωί / 15 iu βράδυ

0%

Glimepiride 30x4 mg =5577

Metformin 30x850mg=704

1 πρωί

1 μεσημέρι

25%

Ανθρώπινη ινσουλίνη υπερβραδείας δράσης 10ml 100 iu/ml = 4708

28 iu πρωί /18 iu βράδυ

0%

Glimepiride 30x4 mg =5577

1 πρωί

25%

Glimepiride 30x4 mg =5577

½ πρωί / 1 μεσημέρι

25%

Ανθρώπινη ινσουλίνη μέσης δράσης 10ml 100 iu/ml=4708

Glibenclamide 30x5mg=623

21 iu βράδυ

1 πρωί

Ο%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

½ πρωί / ½ βράδυ

1 βράδυ

25%

Glibenclamide 30x5mg=623

Metformin 30x850mg=704

1 μεσημέρι / 1 βράδυ

1 πρωί / 1 βράδυ

25%

 

Πίνακας 2. Διάγνωση που χρησιμοποιεί ο ιατρός στο βιβλιάριο όταν συνταγογραφεί τα φάρμακα

Διάγνωση ιατρού

Σύνολο

Σακχαρώδης Διαβήτης

82

Δεν απάντησαν / Δεν ξέρω

18

Σύνολο

100

 

Πίνακας 3. Προτίμηση αγοράς φαρμάκων πληρώνοντας όλο το ποσό, δηλ. χωρίς επίσκεψη στον ιατρό και χωρίς συνταγογράφηση

Αγορά φαρμάκων πληρώνοντας όλο το ποσόν (χωρίς συνταγογράφηση)

Σύνολο

Ναι

6

Όχι

76

Χωρίς απάντηση

18

Σύνολο

100

 

Πίνακας 4. Λόγοι προτίμησης αγοράς φαρμάκων πληρώνοντας όλο το ποσό δηλ. χωρίς επίσκεψη στον ιατρό και χωρίς συνταγογράφηση

Λόγοι προτίμησης να πληρώνουν το 100% της αξίας των φαρμάκων χωρίς να τους τα συνταγογραφεί ο ιατρός τους

Σύνολο

Λόγω μικρού κόστους των φαρμάκων

3

Για ευκολία

3

Χωρίς απάντηση

94

Σύνολο

100

 

Πίνακας 5 Πόσες φορές το εξάμηνο αγοράζουν τα φάρμακα

Συχνότητα αγορών το εξάμηνο

Πληρώνοντας το 100% χωρίς ιατρική συνταγή

Πληρώνοντας το 100% με ιατρική συνταγή μη καλυπτόμενη από το ασφαλιστικό ταμείο

Πληρώνοντας συμμετοχή με ιατρική συνταγή καλυπτόμενη από το ασφαλιστικό ταμείο

0

85

100

15

1

4

0

0

2

4

0

3

3

3

0

8

4

0

0

4

5

0

0

1

6

3

0

63

8

0

0

1

9

0

0

1

12

1

0

4

Σύνολο

100

100

100

 

Πίνακας 6 Μηνιαία έξοδα των διαβητικών για φάρμακα του διαβήτη σε δραχμές

Χρήματα που ξοδεύουν το μήνα για φάρμακα του διαβήτη

Σύνολο

Φύλο

Ηλικία

Ετήσιο Εισόδημα

 

 

Άντρες

Γυναίκες

52-70

71-92

1-2.000.000

2.000.000 +

0 Δρχ.

20

12

8

13

7

11

9

1-500 Δρχ.

7

4

3

1

6

5

2

501-1.000 Δρχ.

17

9

8

5

12

12

5

1.001-2.000 Δρχ.

26

14

12

9

17

15

11

2.001-5.000 Δρχ.

13

7

6

9

4

8

5

5.001-10.000 Δρχ.

16

4

12

7

9

7

9

10.001++

1

0

1

0

1

1

0

 

Πίνακας 7 Μηνιαίες δαπάνες των διαβητικών για φάρμακα που δεν αφορούν το διαβήτη σε δραχμές

 Χρήματα που ξοδεύουν το μήνα για άλλα φάρμακα

Σύνολο

Φύλο

Ηλικία

Ετήσιο Εισόδημα

 

 

Άντρες

Γυναίκες

52-70

71-92

1-2.000.000

2.000.000+

0 Δρχ.

14

11

3

6

8

7

7

500-2000 Δρχ.

15

8

7

7

8

8

7

2.001-5.000 Δρχ.

35

15

20

16

19

20

15

5.001-15.000 Δρχ.

29

12

17

14

15

20

9

15.001 ++

7

4

3

1

6

4

3

 

Πίνακας 8 Συνολικά κόστη φαρμάκων σε δραχμές

 

Ν

Mean

SD

Min

Median

Max.

Χρήματα για Φάρμακα Διαβήτη

100

33.187

32.887

0

20.628

140.832

Χρήματα για Λοιπά Φάρμακα

100

76.524

84.110

0

60.000

480.000

 

Πίνακας 9 Λόγοι προτίμησης του κάθε είδους ιατρού

Λόγοι προτίμησης

Γιατρός

 

Συμβεβλημένος γιατρός ΙΚΑ,ΤΕΒΕ

Νοσοκομειακός γιατρός

Ιδιώτης γιατρός

Ρύθμιση διαβήτη

48

12

14

Συνταγογράφηση φαρμάκων

62

6

6

Εξετάσεις

11

0

0

Πλήρη έλεγχο

2

1

2

Άλλοι λόγοι

3

0

0

Δεν απάντησαν

9

4

3

 

Πίνακας 10. Κατανομή ανά οικονομικό επίπεδο βάσει του μηνιαίου εισοδήματος

Μηνιαίο εισόδημα

Ερωτώμενοι (%)

0 – 100.000 Δρχ.

14 %

100.001 – 200.000 Δρχ.

61 %

200.001 – 400.000 Δρχ.

23 %

400.001 ++ Δρχ.

2 %

Σύνολο

100 %


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Dr. Victor G. Papagiannopoulos, "The valuation of the financial cost of the therapy and the regulation of type II diabetes in Greece that burdens the patients", C.V.P. PHARMACOECONOMICS, www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/farmacoeconomics/farmacoeconomics-articles/phar-eco-06, March 2002.

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Εκδόσεις ηλεκτρονικών περιοδικών

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd