Εκδόσεις παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

Δωρεάν εκδόσεις παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

Αρχική σελίδα του περιοδικού C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κανονισμός

Συντακτική επιτροπή

Επικοινωνία

Υποβολή εργασιών

Επιστημονικά άρθρα

Κριτική των δημοσιευμάτων

 

 Έκδοση περιοδικών παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Βίκτωρ Γ. Παπαγιαννόπουλος,

Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
C.Editor-C.V.P.pedagogics&education@Scientific-Journal-Articles.org

 

Μέλη συντακτικής επιτροπής

Α) Γ.…….... Α…… (κωδ. 002)

Β) Γ……….. Δ....... (κωδ. 003)

 

Κριτές

Α) Π,,,,,,,,,,,,,,,,,, Β…. (κωδ. 123)

Β) Γ.…….... Α……    (κωδ. 002)

Γ) Γ.……..... Α…….. (κωδ. 131)

Δ) Κ…….. Ι…..          (κωδ. 132)

Ε) Κ…. Ε…..              (κωδ. 133)

ΣΤ) B….. L….            (κωδ. 401)

Ζ) Β….. J….                (κωδ. 402)

καθώς και άλλα μέλη με τα οποία συνεργαζόμαστε περιστασιακά.

Τα ονόματα των μελών της Συντακτικής Επιτροπής, καθώς και της Κριτικής Επιτροπής του περιοδικού μας δεν δημοσιοποιούνται α) για να διαφυλάξουμε την αντικειμενικότητα της κρίσης των κριτών, καθότι οι εργασίες κρίνονται δίχως να γνωρίζουν οι κριτές ποιοι είναι οι κρινόμενοι συγγραφείς-ερευνητές, και αντιστρόφως δίχως οι κρινόμενοι να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κριτές, και β) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το περιοδικό μας λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και μην συγκρίνετε τον τρόπο λειτουργίας του με εκείνων των περιοδικών που εκδίδονται σε άλλες χώρες στις οποίες ισχύει άλλη νομοθεσία.

Η κριτική επιτροπή δηλ. οι κριτές, για την αξιολόγηση της εργασίας χρησιμοποιούν το φύλλο κρίσης το οποίο είναι καλό να συμβουλεύονται  οι συγγραφείς πριν την υποβολή της εργασίας τους.

Εκδοτικός Οίκος VIPAPHARM
Publisher@VIPAPHARM.com & viclitinus@gmail.com

Γραμματεία "C.V.P. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"
Secretary's office (C.V.P.pedagogics&education@Scientific-Journal-Articles.org )

Επιμέλεια κειμένων
Digital Design & Creation M. A. (ddcma@otenet.gr )

Συντήρηση ηλεκτρονικών σελίδων
Εκδοτικός οίκος “VIPAPHARM

  

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Επιστημονική έκδοση περιοδικών