scientific-journal-articles

CVPekpaideusis

ISSN: 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα

Σταφύλη Νικολάου

Κριτικές του άρθρου

 

vipapharm-greek

 

29 Απριλίου 2020

 

linep5

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νικόλαος Γ. Σταφύλης, Msc, Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ,

Δ/ντης 1ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ Λάρισας

 

 

EXPERIMENTAL RESULTS IN THE FRAMEWORK OF SCHOOL LABORATORY LESSONS OF TECHNICAL-PROFESSIONAL EDUCATION

Nikolaos G. Stafylis, Msc, EPAL Teacher, Director of the 1st EPAL AGIAS of Larisa

line

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια μαθημάτων που διεξάγονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)  και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος Φ.Μ.Κ (Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας) του τομέα Γεωπονίας,  έγινε προσπάθεια από μαθητές σε πειραματικό επίπεδο να εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμων στην γεωργική πράξη τα οποία απαντούν σε ερωτήματα και διλήμματα καλλιεργητών όπως: Θα πρέπει να καίγονται τα φυτικά υπολείμματα μετά την συγκομιδή της παραγωγής; Ποιο λίπασμα θα μου δώσει μεγαλύτερη απόδοση; Πρέπει ο σπόρος να τοποθετηθεί βαθιά στο έδαφος ή επιφανειακά;   Πόσο πυκνή θα πρέπει να είναι η σπορά; Τα πειράματα αφορούσαν σε σπόρους σκληρού σίτου και τα αποτελέσματα έδωσαν ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε πραγματικές  συνθήκες χωραφιού.

 

ABSTRACT

In the context of courses held in the Vocational High Schools (EPAL) and more specifically in the laboratory course of FMK (Plants of Large Cultivation) of the Agriculture sector, an attempt was made by students at an experimental level to draw useful conclusions in the agricultural practice they answer to questions and dilemmas of growers such as: Should plant residues be burned after harvest? Which fertilizer will give me more yield? Should the seed be placed deep in the ground or on the surface? How dense should the sowing be? The experiments involved hard wheat seeds and the results gave a satisfactory picture of the situation in real field conditions.

Keywords: Plant residues, fertilization, seed depth, seed density.

 

line

 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Πιο συγκεκριμένα τα πειράματα αφορούσαν:

- Στην ενσωμάτωση διαφόρων φυτικών υπολειμμάτων στελεχών σκληρού σίτου (καλαμιάς), κτηνοτροφικού μπιζελιού, βίκου, φακής, βαμβακιού, και καλαμποκιού στο έδαφος και πως επηρεάζεται η ανάπτυξη των φυτών σκληρού σίτου ποικιλίας meridian όπου σχετικές μελέτες από ερευνητές υποστηρίζουν ότι  η απόδοση των σιτηρών και ψυχανθών επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία υπολειμμάτων ηλίανθου.(Σιαμπάν & Αντωνιάδου, 2014) ενώ έχει παρατηρηθεί θετική επίδραση του αρωματικύ sideritis sp. στο τελικό ύψος των φυτών ηλίανθου.  (Δούρος Ν. 2013) Από την άλλη, η ύπαρξη ζιζανίων δεν επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών (Παναγοπούλου Μ. 2018) ενώ υπάρχουν σημαντικά  οφέλη από τα φυτικά υπολείμματα  στο έδαφος υποστηρίζεται από άλλη έρευνα. (Beres et.al 2011)

- Πως επιδρά η χρήση διαφορετικού τύπου λιπάσματος (οργανικά-ανόργανα) στην ανάπτυξη του φυτού. Χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα (12) διαφορετικοί τύποι λιπασμάτων όπου σύμφωνα με την βιβλιογραφία  «Όταν ένα φυτό αναπτύσσεται, χρησιμοποιεί εννέα βασικά στοιχεία: υδρογόνο, οξυγόνο, άνθρακα, άζωτο, φωσφόρο, μαγνήσιο, κάλιο, ασβέστιο και θείο. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα βασικά θρεπτικά συστατικά για ένα φυτό. Χρησιμοποιεί, επίσης, σε πολύ μικρότερες όμως ποσότητες, βόριο, χλώριο, χαλκό, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και μολυβδαίνιο. Αυτά αποτελούν τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά. Από τα πιο πάνω στοιχεία, ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο λαμβάνονται από τα φυτά μέσω της ατμόσφαιρας»  (el.wikipedia.org/wiki/Λίπασμα) Η απορρόφηση του αζώτου είναι συνεχής  μέχρι την ωρίμανση με σημαντική επίπτωση στην απόδοση της παραγωγής. (Λόντος Σ. 2009) Στην ίδια κατεύθυνση άλλοι ερευνητές  (Vita, V, et.al, 2018) υποστηρίζουν ότι το είδος της λίπανσης επηρεάζει την απόδοση.

- Πως επηρεάζει η διαφορετική πυκνότητα και το βάθος σποράς την ανάπτυξη των χειμερινών σιτηρών. Η εφαρμογή έγινε με σπόρους βρώμης, σκληρού και μαλακού σίτου, κριθαριού και τριτικάλε. Σχετικές εργασίες ερευνητών αναφέρουν ότι η αυξανόμενη πυκνότητα σποράς μειώνει δραστικά την απόδοση σε σπόρο λόγω έντονου ανταγωνισμού.(Χρόνη Μ. 2016) καθώς επίσης και η αραιή απόσταση φύτευσης επηρεάζει  θετικά τον αριθμό των καρπών, το βάρος και τη διάμετρο. (Κανάκη Β., 2016) Το άριστο βάθος σποράς είναι πέντε (5) εκατοστά ενώ σε περιπτώσεις μειωμένης υγρασίας συνιστάται βαθύτερη σπορά. (Αυγουλάς κ.α 1998) H εποχή σποράς επηρεάζει την τελική απόδοση του φυτού (Ζινδριλής Χ. 2010) ενώ τα μεγάλα επίπεδα συμπίεσης επιδρούν αρνητικά στην βλάστηση των σπόρων (Πανδής, 2006)

Β1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

- Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διατηρήθηκαν κάποιες παράμετρες σταθερές (ελεγχόμενες μεταβλητές) όγκος και βάρος μίγματος (αμμόχωμα και υπολείμματα), ποσότητα λιπάσματος, αριθμός σπόρων, υπαίθριο περιβάλλον ανάπτυξης και διαφοροποιήθηκαν μόνο τα είδη φυτικών υπολειμμάτων, λιπασμάτων, αριθμός σπόρων, και βάθος σποράς (ανεξάρτητες μεταβλητές) προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες αλλαγές στην εξελικτική πορεία των φυτών (εξαρτημένες μεταβλητές)

 

 

Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ.1  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ

Στην πειραματική καλλιέργεια σκληρού σίτου  ποικιλίας meridiano  όπου χρησιμοποιήθηκε ίδιος όγκος εδαφικού μίγματος διαφόρων φυτικών υπολλειμάτων με αμμόχωμα, οι παρατηρήσεις και μετρήσεις οι οποίες γίνονταν ανά τακτά ισοδιαστήματα έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σπορά σε αμμόχωμα που διατηρήθηκε ως μάρτυρας, τα φυτά που προέκυψαν ήταν καχεκτικά σε ύψος (30-35 cm) και σε διάμετρο στελέχους.

Σπορά σε εδαφικό μίγμα αμμόχωμα με καλαμιά (υπολλείματα στελεχών σίτου) έδειξε ότι τα φυτά είχαν καλύτερη ανάπτυξη, ικανοποιητική βλαστικότητα σπόρων, σε ύψος 48 εκατοστά, μέτρια διάμετρο στελέχους, ζωηρότητα χρώματος φύλλων.

Σπορά σε εδαφικό μίγμα με υπολλείματα φακής προέκυψαν φυτά με αδύναμα στελέχη ικανοποιητικό ύψος 44 εκατοστά και όχι μεγάλη ταξιανθία (στάχυς)

Σπορά σε εδαφικό μίγμα με υπολλείματα μπιζελιού προέκυψε μικρή βλαστικότητα σπόρων, αραιή ανάπτυξη, χαμηλό ύψος μέχρι 38 εκατοστά μικρά στάχυα και μέτρια γεμάτοι σπόροι.

Σπορά σε εδαφικό μίγμα με υπολλείματα βαμβακιού προέκυψαν εύρωστα φυτά μέχρι και 50 εκατοστά ύψος στον χρόνο που έγινε και η τελευταία μέτρηση.

Σπορά σε εδαφικό μίγμα με υπολλείμματα καλαμποκιού προέκυψε μικρή φυτρωτικότητα σπόρων η οποία στη συνέχεια έδωσε πολύ ζωηρά φυτά με μέγιστο ύψος τα 60 εκατοστά. Εικ. 1

Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε ότι η ενσωμάτωση στο έδαφος με υπολείμματα βαμβακιού και καλαμποκιού δίνει πολύ καλά φυτά, στη συνέχεια ακολουθεί το σιτάρι  και η φακή

DSC03754

 

Εικ. 1 Στην δεξιά γλάστρα (κόκκινη) είναι ο μάρτυρας και στην αριστερή υπάρχει μείγμα εδάφους με υπολείμματα καλαμποκιού.

 

 

Γ.2 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Χρησιμοποιήθηκαν 12 διαφορετικοί τύποι λιπασμάτων εκ των οποίων ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ύψος φυτών, διάμετρο στελέχους, ζωηρότητα χρώματος, αδελφώματος, μεγέθους ταξιανθίας και γεμίσματος σπόρων έδωσε το 16-20-0 Εικ.2 και το 0-20-0 της ίδιας εταιρείας και το 5-10-20
+ 3
Mgo +25% οργανικό άλλης εταιρείας.

DSC03758

Εικ. 2 Στην δεξιά γλάστρα είναι ο μάρτυρας και στην αριστερή έχει χορηγηθεί λίπασμα 16-20-0

 

 

Γ.3  ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σε επιφάνεια 200 τετρ. εκατ. έγιναν πειράματα με σπόρους βρώμης, κριθαριού, τριτικάλε, μαλακού και σκληρού σίτου με σπορά 8, 16 και 24 σπόρων . Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι:

Στο σκληρό σίτο είχαμε μεγαλύτερο ύψος  στην μικρή πυκνότητα σποράς(8 σπόροι) Εικ. 3 ενώ στο μαλακό σίτο είχαμε καλύτερη φυτρωτικότηα και λίγο καλύτερη ανάπτυξη στην κανονική και πυκνή σπορά με 16 και 24 σπόρους αντίστοιχα στην κάθε πειραματική επιφάνεια.

Στην βρώμη και στο τριτικάλε είχαμε καλύτερη ανάπτυξη στην μικρή και κανονική σπορά με 8 και 16 σπόρους αντίστοιχα. Στο κριθάρι είχαμε καλύτερη ανάπτυξη στην μικρή πυκνότητα με 8 σπόρους ανα επιφάνεια όπου τα φυτά πήραν μεγαλύτερο ύψος ενώ στην πυκνή σπορά έμειναν στάσιμα.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην κανονική σπορά έχουμε την καλύτερη ανάπτυξη για τα όλα τα χειμερινά σιτηρά επιβεβαιώνοντας τις αναφορές της υπάρχουσας βιβλιογραφίας

DSC03760

Εικ. 3 Στην δεξιά γλάστρα έχουμε τον μάρτυρα με κανονική σπορά και στην αριστερή έχουμε πυκνή σπορά.

 

Γ.4  ΠΩΣ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ  ΦΥΤΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Το πείραμα αφορά στα φυτά σιτάρι σκληρό, βρώμη, τριτικάλε, και κριθάρι όπου έγινε σπορά σε συγκεκριμένο εδαφικό μίγμα και σε βάθη 3,6,9 και 12 εκατοστά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι:

Στο σιτάρι καθυστέρησαν να φυτρώσουν οι σπόροι σε μεγάλο βάθος αλλά αναπτύχθηκαν καλύτερα μεταγενέστερα, Εικ. 4 στη βρώμη δεν προκύπτουν διαφορές στην ανάπτυξη των φυτών σε σχέση με το βάθος σποράς. Το τριτικάλε φαίνεται να αναπτύσεται καλύτερα σε μέτριο βάθος 6-9 εκατοστών. Στο κριθάρι φαίνεται ότι επιφανειακά φυτρώνει πιο εύκολα και δίνει και φυτά μεγαλύτερου ύψους.  . Γενική παρατήρηση είναι ότι σε μεγάλο βάθος φυτρώνουν λιγότεροι σπόροι οι οποίοι δίνουν και φυτά με μεγαλύτερο ύψος.

DSC03761

Εικ. 4  Στην δεξιά γλάστρα οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε μεγάλο βάθος ενώ στην αριστερή σε μικρότερο βάθος.

 

 

Γενική άποψη των πειραματικών επιφανειών

DSC03693

 

 

 

DSC03692

 

          ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.    Αυγουλάς Χ., Ποδηματάς Κ., Παπαστυλιανού Π. (1998) , «Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας», Υπουργείο Παιδείας/ΙΕΠ/ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, κεφ. 1, σελ. 38

2.    Δούρος Νεκτάριος (2013), «Επίδραση των φυτικών υπολειμμάτων αρωματικών φυτών στην ζιζανιοχλωρίδα και στην ανάπτυξη του ηλίανθου» Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3.    Ζινδριλής Χρ. , 2010, « Η επίδραση τριών εποχών σποράς στην ανάπτυξη και απόδοση του ιδύσαρου» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4.    Κανάκη Βασιλική (2016) «Επίδραση της πυκνότητας φύτευσης στα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά βιολογικής καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας» Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5.    Λόντος Σταύρος (2009), «Επίδραση του αζώτου στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, απόδοση σιταριού και περιβάλλον. ΤΕΙ Καλαμάτας

6.    Παναγοπούλου Μ. (2018), « Επιδράσεις της καλλιεργητικής τεχνικής της ψευδοσποράς στην ανάπτυξη και στις αποδόσεις δυο ποικιλιών κριθαριού» Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

7.    Πανδής Αλέξανδρος (2006) « Επίδραση της συμπίεσης εδάφους στην ανάπτυξη και απόδοση χειμερινών σιτηρών (κριθάρι)» ΤΕΙ Καλαμάτας

8.    Σιαμπάν Ιμπραήμ & Αντωνιάδου Αικατερίνη (2014) « Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ηλίανθου στην ανάπτυξη και απόδοση χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών» Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης.

9.    Χρόνη Μαρία, (2016), «Επίδραση της πυκνότητας σποράς στα αγρονομικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση βιολογικής καλλιέργειας ΤΕΦ»,  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

10. B.L. Beres, H.A. Carcamo, R-C Yang, D.M. Spaner,(2011), “Integrating Spring Wheat Sowing Density With Variety Selection to Manage Wheat Stem Sawfly”, Agronomy Journal, volume 103, issue 6

11. F.Vita, B. Giuntoli, S.Arena, F.Quaranta, E. Bertonlini, V.Locarotti, L.Guglielminetti, M.Alessio, A. Scaloni, A.Alpi (2018), “ Effects of different nitrogen fertilizers on two wheat cultivars: An integrated approach” American Society of Plant Biologists

12.  el/Wikipedia.org/wiki/Λίπασμα διαθέσιμο 20-04-2020

line

 

linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

vipapharm

 

linep5