Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΙΘΕΤΟ:    ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

ΟΝΟΜΑ:       ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:   20-03-1972

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:

 

Ø      Σεπτέμβριος 1996: Λήψη πτυχίου από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γενικό βαθμό: Άριστα ( 9, 41εκ.).

Ø      Δεκέμβριος 1996: Εισαγωγή στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ø      Ιούνιος 1997: Λήψη Διπλώματος Παλαιογραφίας από το Κέντρο Αγιολογικών Μελετών Θεσσαλονίκης με βαθμό: Άριστα ( 10,00 ).

Ø      Σεπτέμβριος 1997 – Φεβρουάριος 1998: Παρακολούθηση μαθημάτων στο Τμήμα Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου του Bristol στην Αγγλία, στo πλαίσιo του προγράμματος ErasmusSocrates, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.

Ø      Ιανουάριος 2002: Λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) στα Παιδαγωγικά με Άριστα (10,00) από το Α.Π.Θ. με θέμα: «Οι επιπτώσεις της χρήσης των πολυμέσων στις σχέσεις εκπαιδευτικού–μαθητών. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 2002».

Ø      Ιούνιος 2010: Λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με Άριστα  από το Α.Π.Θ. με θέμα: «Η συμβολή του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών (Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση)».

q       Είμαι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Κατάρτισης στους Υπολογιστές (E.C.D.L.) κι έχω πιστοποίηση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στo πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.

q       Είμαι κάτοχος του First Certificate in English.

q       Φοιτώ στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 

Ø      Από 1-2-1999 έως 31-05-2000, συνεργάστηκα στα πλαίσια των Πιλοτικών Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, για την οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία Σπουδαστηρίου (Βιβλιοθήκης), καθώς και την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο Φερών Ν. Έβρου.

Ø      Από 09-07-2001 έως 31-08-2001 και από 01-04-2003 έως 30-07-2003, εργάσθηκα στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας που διοργάνωσε η Διεύθυνση Λαϊκής Επιμόρφωσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, σε άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στο Γονικό και στο Σιδηρώ του Ν. Έβρου.

Ø      Από το Σεπτέμβριο του 2003 είμαι μόνιμος καθηγητής, κλ.ΠΕ01 (Θεολόγων).Έχω υπηρετήσει σε σχολεία του Ν. Αρκαδίας όπως και στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας (ως υπεύθυνος των Προγραμμάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, αλλά και στη Γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου). Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της σχολικής κοινότητας έχω συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα, όπως σε αυτό της Βουλής των Εφήβων, του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του Κ.Ε.Θ.Ι κ.ά.

Ø      Επί τρία συνεχόμενα σχολικά έτη υπηρέτησα ως Υποδιευθυντής στο Γυμν. Σουφλίου N. Έβρου.

Ø      Έχω διδάξει στο Π.Ε.Κ. Τρίπολης για την επιμόρφωση των  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο θεματικό πεδίο: «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση».

 

 

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd