Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                  Αθηνά Β. Ανδριώτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ                     26 Νοεμβρίου 1966

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ                                   Ηράκλειο, Κρήτης

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ                                              Ελληνική

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΘΕΣΗ    Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Δ/ντρια 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο                     Ηρακλείου

                                                                        Ανδρέα Παπανδρέου 8

                                                                        Ηράκλειο, Κρήτης     

 

 

___________________________________________________________

 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Σπουδές στην Εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2006.

 

(β) Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 2005.

 

) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση (εξομοίωση), Τμήμα Παιδαγωγικό,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιούλιος 2004.

 

(δ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στην «Ειδική Αγωγή», Μαράσλειο Διδασκαλείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 1997.

 

(ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημία, Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, Ιούλιος 1986.

 

 

 

___________________________________________________________

 

 

3.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2007 έως σήμερα               Δ/ντρια 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

 

2004 έως 2007                     Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Ν. Ηρακλείου (Κ.Δ.Α.Υ.).

 

2003- 2004                           Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

 

           1997- 2003                  Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Τμήματα Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

1987 - 1997                           Εκπαιδευτικός, Δημ. Σχολεία Πρωτοβάθμιας 

                                                Εκπαίδευσης.

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd